fbpx Jordmora nr. 3 2013 Hopp til hovedinnhold

Jordmora nr. 3 2013

2013; 11 (3)

Les PDF-utgave (pdf, 5.31 MB)

2 Hva vil du lese om i Jordmora?

3 Leder: Hanne Schelderup-Eriksen

6 Smånytt

8 Tempo og trivsel på Føde-Gyn

12 Ultralydjordmor på spesialistsenter

15 Videreutdanning i ultralyddiagnostikk 

16 Søk på stipend

17 Hva gjør STAN-referansegruppen?

18 Rapporter skal være lett å forstå

20 Vel gjennomført generalforsamling og fagkonferanse

21 Bli medlem av Jordmorforbundet NSF

22 Utdaterte referansekurver i norsk svangerskapskontroll

25 Landsstyret og lokalgruppelederni Jordmorforbundet NSF

26 Hvordan er det å være nyutdannet jordmor på fødeavdeling? 

35 På plakaten

 

Flere utgaver
Annonse
Annonse