Geriatrisk sykepleie nr. 3 2013

2013; 5 (3)

3 Leder: Cecilie Olsen

6 Landsstyret, lokalgruppeledere og kontaktpersoner

7 Leder: Redaktør Torill Sæterstrand

8 hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig?

19 Sansestimulering med enkle midler

21 Faglig påfyll

22 Program Mørketidskonferansen

26 Smertebehandling til personer med langtkommen demens

35 Landskonferansen 2014

 

 

Les PDF-utgave (3.48 MB) flere utgaver