fbpx Innhold | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Innhold

2013
;  
8
 (
3
)

Leder: Sykepleieforskning skaper synergi 187

 

Innspill:

Kathrine Aspaas: Misunnelse i sykepleien? 187

Knut Engedal: Eldreomsorgen må bli ”smartere” 191

 

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Mer kunnskapsbasert sykepleie 192

Tiltak ved sengevæting hos barn 194

 

Forskningsnytt:

Ernæring etter stamcelletransplantasjon 196

Smertetap via smarttelefon 196

Vanskelig å hjelpe pårørende til psykisk syke 197

 

Forskningsartikler:

Tidsbruk ved behandling av overdoser i Oslo. Av Ståle Alstadius og Ingeborg Rossow 200

Kommentar: Informér etter overdose. Av Håkon Blomstrøm 209

Forebygging av delirium hos eldre pasienter innlagt med hoftebrudd. Av Åge Wiberg Bøyum 210

Kommentar: Nyttig, men ikke nytt. Av Kine Strøm Braaten 219

Smertekartlegging og medikamentell smertebehandling av eldre pasienter i sykehjem. Av Siv Venke Gran, Ellen Karine Grov og Bjørg Th. Landmark 220

Kommentar: Underbehandler smerte i sykehjem. Av Ann Elin Sønsterud 231  

Agitasjon og funksjon i stell: Førekomst og samanheng hos personer med demens. Av Marit Johanne Mæland, Inge Joa og Ingelin Testad 232

Kommentar: Vi må kartlegge mer. Av Ane Frydenlund 241

Ein klinisk audit: Samsvar mellom praksis og retningslinjer for førebygging av fall og vurdering av medikamentordinasjon på sjukeheim. Av Sissel Hjelle Øygard, Monica W. Nortvedt, Birgitte Espehaug og Katrine Aasekjær 242

Studiesykepleiere – hvem er de og hva gjør de? Av Irene Syse og Inger Schou Bredal

Kommentar: Usynlig kompetanse. Av Tove Granheim 259

Helseplager blant barn i Sløvåg som opplevde en oljetankeksplosjon i sitt nærmiljø. Av Bente E. Moen, Stein Håkon Låstad Lygre, Magne Bråtveit og Bjørg Eli Hollund 260

 

Nytt og nyttig

Hypotesetesting 267

Praktisk hjelp til legemiddelregning 275

 

Les PDF-utgave (pdf, 8.95 MB)
flere utgaver