fbpx Innhold Hopp til hovedinnhold

Innhold

2013; 8 (3)

Les PDF-utgave (pdf, 8.95 MB)

Leder: Sykepleieforskning skaper synergi187

 

Innspill:

Kathrine Aspaas: Misunnelse i sykepleien?187

Knut Engedal: Eldreomsorgen må bli ”smartere”191

 

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Mer kunnskapsbasert sykepleie192

Tiltak ved sengevæting hos barn194

 

Forskningsnytt:

Ernæring etter stamcelletransplantasjon196

Smertetap via smarttelefon196

Vanskelig å hjelpe pårørende til psykisk syke197

 

Forskningsartikler:

Tidsbruk ved behandling av overdoser i Oslo. Av Ståle Alstadius og Ingeborg Rossow 200

Kommentar: Informér etter overdose. Av Håkon Blomstrøm 209

Forebygging av delirium hos eldre pasienter innlagt med hoftebrudd.Av Åge Wiberg Bøyum 210

Kommentar: Nyttig, men ikke nytt. Av Kine Strøm Braaten 219

Smertekartlegging og medikamentell smertebehandling av eldre pasienter i sykehjem. Av Siv Venke Gran, Ellen Karine Grov og Bjørg Th. Landmark 220

Kommentar: Underbehandler smerte i sykehjem.Av Ann Elin Sønsterud 231  

Agitasjon og funksjon i stell: Førekomst og samanheng hos personer med demens.Av Marit Johanne Mæland, Inge Joa og Ingelin Testad 232

Kommentar: Vi må kartlegge mer.Av Ane Frydenlund 241

Ein klinisk audit: Samsvar mellom praksis og retningslinjer for førebygging av fall og vurdering av medikamentordinasjon på sjukeheim.Av Sissel Hjelle Øygard, Monica W. Nortvedt, Birgitte Espehaug og Katrine Aasekjær 242

Studiesykepleiere – hvem er de og hva gjør de?Av Irene Syse og Inger Schou Bredal

Kommentar: Usynlig kompetanse.Av Tove Granheim 259

Helseplager blant barn i Sløvåg som opplevde en oljetankeksplosjon i sitt nærmiljø. Av Bente E. Moen, Stein Håkon Låstad Lygre, Magne Bråtveit og Bjørg Eli Hollund 260

 

Nytt og nyttig

Hypotesetesting267

Praktisk hjelp til legemiddelregning275

 

Flere utgaver
Annonse
Annonse