fbpx Sykepleien Forskning Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning

2013; 8 (2)

Les PDF-utgave (pdf, 11.93 MB)

Innhold:

 

Leder: Vi trenger et helhetlig helsetilbud103

 

Innspill:

Berit Rokne: Sykepleierne bør forske på kommunehelsetjenesten104

Ådel Bergland: Faglig spennende på sykehjem  107

 

Oppsummert forskning:

 

Cochrane:

Avvenning av personer med demens fra antipsykotika108

Rehabilitering av personer som har hatt kreft110

 

Forskningsnytt

Kontinuitet i hjemmesykepleien112

Effekt av samhandling mellom pasienter og sykepleiere på sykehjem112

Hva mener personer med psykiske lidelser birdar til bedring?113

 

Forskningsartikler:

Eldre, ensomhet og hjemmesykepleie ( pdf). Av Arvid Birkeland  114

Kontinuitet i Sykepleien til pasienter med vekselopphold ( pdf). Av Merethe Rusdal og Karina Aase  124

Kommentar: Kontinuitet krever tilrettelegging. Av Trine Myrvold Haugseth  131

Kognitiv miljøterapi i kommunalt bofellesskap( pdf). Av Mona Sommer og Grethe Eilertsen   132

Etter kvalitetsreformen: Sykepleiers vurdering av vitenskapsteori etter to års yrkespraksis( pdf). Av Karen Louise Pedersen 140

Kommentar: Vi trenger vitenskapsteori. Av Ingrid Lerdal  148

Hvordan har kommunene løst utfordringen med utskrivningsklare pasienter( pdf)?

Av Anders Grimsmo 150

Essay: Faglige forutsetninger for forsvarlighetsbegrepet( pdf). Av Siri Tønnessen 158

 

Forskning i praksis 162

Forskerintervju                164

Nytt og nyttig:

Demens - er vi forberedt?166

Om korrektur169

Flere utgaver
Annonse
Annonse