fbpx Sykepleien Forskning | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning

2013
;  
8
 (
2
)

Innhold:

 

Leder: Vi trenger et helhetlig helsetilbud 103

 

Innspill:

Berit Rokne: Sykepleierne bør forske på kommunehelsetjenesten 104

Ådel Bergland: Faglig spennende på sykehjem   107

 

Oppsummert forskning:

 

Cochrane:

Avvenning av personer med demens fra antipsykotika 108

Rehabilitering av personer som har hatt kreft 110

 

Forskningsnytt

Kontinuitet i hjemmesykepleien 112

Effekt av samhandling mellom pasienter og sykepleiere på sykehjem 112

Hva mener personer med psykiske lidelser birdar til bedring? 113

 

Forskningsartikler:

Eldre, ensomhet og hjemmesykepleie  ( pdf). Av Arvid Birkeland  114

Kontinuitet i Sykepleien til pasienter med vekselopphold  ( pdf). Av Merethe Rusdal og Karina Aase  124

Kommentar: Kontinuitet krever tilrettelegging. Av Trine Myrvold Haugseth  131

Kognitiv miljøterapi i kommunalt bofellesskap ( pdf). Av Mona Sommer og Grethe Eilertsen   132

Etter kvalitetsreformen: Sykepleiers vurdering av vitenskapsteori etter to års yrkespraksis ( pdf). Av Karen Louise Pedersen 140

Kommentar: Vi trenger vitenskapsteori. Av Ingrid Lerdal  148

Hvordan har kommunene løst utfordringen med utskrivningsklare pasienter ( pdf)?

Av Anders Grimsmo 150

Essay: Faglige forutsetninger for forsvarlighetsbegrepet ( pdf). Av Siri Tønnessen 158

 

Forskning i praksis 162

Forskerintervju                164

Nytt og nyttig:

Demens - er vi forberedt? 166

Om korrektur 169

Les PDF-utgave (pdf, 11.93 MB)
flere utgaver