fbpx Sykepleien Forskning | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning

2012
;  
7
 (
4
)

Leder: Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet   303

Innspill:

Hege Gjessing: – Å forske er kreativt arbeid   304

Anne Moen: Slepp talenta fram! 307

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Sondeernæring: Uklart hvilken metode som er best   308

Sykepleieoppfølging kan hjelpe pasienter med nyoppdaget kreft   310

Forskningsnytt:

Forekomst av delirium på intensivavdelinger   312

Et nettbasert informasjonstilbud til pasienter med kreft   312

Pårørendes erfaringer når partner får hjertestans   313

Forskningsartikler:

Mannen og kallet: En kulturanalytisk studie av mannlige italienske sykepleieres yrkesidentitet ( pdf). Av Kari Nyheim Solbrække, Elisabeth Fransson og Kristin Heggen   314

Kommentar: Modne menn velger sykepleie. Av Eirik Aldrin  323

Eldres erfaringer med utskrivning fra sykehus ( pdf). Av Christina Foss, Dag Hofoss, Tor Inge Romøren og Line Kildal  324

Kommentar: Mange kommer til tomt hus. Av Helene Kjeka Broen

Validering av eit måleinstrument for jobbtilfredsheit ( pdf). Av Irene Aasen Andersen og John Roger Andersen  334

Kommentar: Måling av jobbtilfredshet kan bedre sykepleien. Av Marjolein Iversen     341

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen følges i Tromsø ( pdf). Av Gunnbjørg Andreassen, Pål Øian, Trond Brattland og Ellen Blix   342

Kommentar: Kontinuitet er viktig i svangerskapsomsorgen. Av Hege-Maria Aas  349

Foreldregrupper når barnet har store funksjonsnedsettelser ( pdf). Av Bente Berg og Anita Strøm 350

Kommentar: Vi må vite hva foreldrene trenger. Av Bjørn Lerdal  356

Kunnskapsbasert vurdering av delirium hos intensivpasienten ( pdf). Av Britt Sjøbø, Birgitte Graverholt og Gro Jamtvedt  358

Kommentar: Vi trenger brukbare prosedyrer. Av Stein Johansen  369

Er retningslinjer for arbeidsantrekk i helsetjenesten forskningsbaserte? ( pdf) Av Solveig Breivik, Annie Karlsen og Tove Larssen  370

Kommentar: Svært ulik praksis for smykkebruk. Av Jorunn Eid  378

Akselererte pasientforløp: Hvordan kan sykepleieren fremme pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling? ( pdf) Av Aud Karin Hjelpdahl Sjøveian og Marit Leegaard 380

Kommentar: Utfordrende å forstå pasientens smerteopplevelse. Av Anne Kristine Sørstrøm 388

Forskning i praksis  390

Forskerintervju  392

Nytt og nyttig  394

Les PDF-utgave (pdf, 6.98 MB)
flere utgaver