fbpx Sykepleien Forskning Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning

2012; 7 (3)

Les PDF-utgave (pdf, 6.43 MB)

Innhold:

 

Leder:Høyere kompetanse i kommunehelsetjenesten203

 

Innspill:

Laila Bokhari: Tåler vi sannheten?204

Kristin Halvorsen: Ressurser ved livets slutt207

 

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Tekstmeldinger øker frammøte208

Sjokolade og blodtrykk211

Forskningsnytt:

Ensomhet og dødelighet hos sykehjemspasienter 212

Mangelfull behandling av gjennombrudssmerter212

Tvetydig forhold mellom pasienter213

 

Forskningsartikler:

Arbeider jordmor forskningsbasert? Klinisk audit av avnavlingspraksis.Av Katrine Aasekjær, Gro Jamtvedt og Birgitte B. Graverholt 214

Hva barselkvinner er opptatt av den første tiden hjemme med en nyfødt.Av Esther Hjälmhult og Toril Økland 224

Kommentar: Nybakte mødre trenger tett oppfølging. Av Bodil Erdal 231

Holdning og atferd knyttet til kunnskapsbasert praksis. Av Anne Kristin Snibsøer, Nina Rydland Olsen, Birgitte Espehaug og Monica Wammen Nortvedt 232

Forebygger antiseptisk væske urinveisinfeksjon ved innleggelse av permanent urinkateter?Av Arnhild Fredriksen og Monica Wammen Nortvedt 242

Kommentar: Riktig stell kan motvirke urinveisinfeksjon. Av Tom Moe Ringvold 251

Smertebehandling av rusmisbrukere innlagt i sykehus.Av Rita Li, Randi Andenæs, Eva Undall og Dagfinn Nåden 252

Kommentar: Smertebehandling av opiodavhengige krever ekstra ressurser. Av Nzigire Broome 261

CFS-/ME-pasienters ulike erfaringer med Lightning Process. Av Anne-Grete Sandaunet og Anita Salamonsen 262

Sjukkepleiedokumentasjon i eit elektronisk samhandlingsperspektiv. Av Anne-Grethe Naustdal og Grete Netteland 270

Kommentar: Vanskelig å endre dokumentasjonspraksis.Av Hildur Thingnes 278

Hva er faglig forsvarlig hjemmesykepleie? Av Siri Tønnessen og Per Nortvedt 280

 

Forskning i praksis 286

Forskerintervju 288

Nytt og nyttig 289

 

Flere utgaver
Annonse
Annonse