fbpx Sykepleien Forskning Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning

2012; 7 (2)

Les PDF-utgave (pdf, 9.17 MB)

Innhold

 

Leder: Trygg i sykepleiehender103

 

Innspill:

Iver B. Neumann: Hvordan skapes omdømme?104

Egil W. Martinsen: Move your ass – and your mind will follow107

 

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Aromaterapi mot kvalme108

Kronisk syke i helsetjenesten111

Forskningsnytt:

Nytt kartleggingsskjema for tannhelse 112

Kvaliteten på psykiatrisk poliklinisk behandling112

Mangelfull behandling av eldre pasienter113

 

Forskningsartikler:

Gastrostomi og spisevansker hos 18 måneder gamle barn med medfødt hjertefeil( pdf). Av Bente Silnes Tandberg, Ragnhild Eek Brandlistuen, Margareta Erika Vollrath, Leif Eskedal og Ingrid B. Helland 114

Pårørendes opplevelser og erfaringer ved ufrivillig vekttap hos lungekreftpasienter i palliativ fase( pdf). Av Hilde Plathe og Liv Helene Jensen 124

Kommentar: Snakk med pårørende om pasientens vekttap. Av Trine Oksholm 132

Sykepleiere fra utlandet – fra statlig til privat ansvar? ( pdf) Av Marie Louise Seeberg 134

Kommentar: Norge trenger sykepleiere. Av Magne Hustavenes 141

Teoriundervisning i sykepleiefagets pionertid( pdf). Av Jorunn Mathiesen 142

Kommentar: Fortiden kaster lys over dagens utdanning. Av Grethe Haugan 151

Relasjonen til veilederen betyr mye for sykepleierstudenter i sykehuspraksis( pdf). Av Grethe Haugan, Eva Aigeltinger og Venke Sørlie 152

Kommentar: Åpenhet er viktig. Av Renate Rosseland 159

Utfordringer med å veilede sykepleierstudenter i praksisstudier( pdf). Av Eva Aigeltinger, Grethe Haugan og Venke Sørlie 160

Kommentar: Veiledernes kompetanse bør økes. Av Lise Gladhus 167

Blæredysfunksjon hos personer med multippel sklerose( pdf). Av Jannicke Frugård, Berit Rokne, Anne Britt, Rundhovde Skår og Monica W. Nortvedt 168

Kommentar: Kartlegging kan bedre MS-pasienters livskvalitet. Av Heidi Lunde Andersen 177

 

Forskning i praksis 178

Forskerintervju 180

 

Nytt og nyttig

Helsebiblioteket.no: Finn informasjon om legemidler for barn182

Helsebiblioteket.no: Unngå feil ved legemidler til eldre185

Å se sin egen tekst utenifra188

Hvordan lage et konferanseabstrakt191

Flere utgaver