fbpx Sykepleien Forskning 4-2011 | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning 4-2011

2011
;  
6
 (
4
)

Leder: Fysisk aktivitet bør tilbys som behandling  s. 303

 

Innspill:

Åse Dragland: Cellene snakker sammen s. 304

Ellen Karine Grov: Konsulent eller sykepleier? s. 307

 

Oppsummert forskning:

Cochrane:  

Bruk av butte nåler ved kirurgiske inngrep reduserer smittefares. 308

Tiltak for akutte smerter hos spedbarns. 311

Forskningsnytt  

Fatigue hos personer med kronisk tarmbetennelses. 312

Barrierer for godt tannstell på sykehjems. 312

Depressive symptomer etter hjerneslags. 313

 

Forskningsartikler:

Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleiepraksis.Av Lars Kyte, Ole T. Kleiven, Tom Arne Elzer og Kari Kvigne s. 314

Kommentar: Undervisning i MNE bør være klinisk relevant.Av Birgitte Stensland  s. 323

Ungdommers respons på informasjonsvideoer om pleie- og omsorgsarbeid. Av Helge Svare  ( pdf av artikkelen) s. 324

Kommentar: Holdninger til omsorgsyrker kan endres.  Av Eirik Aldrin s. 331

Norske sykepleieres kunnskap om og holdning til smerter hos barn.Av Kari Raaum Hovde, Tone Høilo Granheim, Knut-Andreas Christophersen og Alfhild Dihle ( pdf av artikkelen)  s. 332

Kommentar: Bruker ikke kunnskapen i praksis. Av Lisa Hugdahl s. 339

Kvaliteten på avansert hjerte- og lungeredning under simuleringstrening. Av Mikael Næss, Trine-Lise Ellingsen, Siw Pedersen Trudvang og Anne Siri Rokvam ( pdf av artikkelen) s. 340

Kommentar: Øvelse gjør mester.Av Nils-Frode Sørlie s. 347

Har pasienter med tilbakefall av underlivskreft nytte av psykososial støttegruppe? Av Hilde Hjulstad og Toril Rannestad ( pdf av artikkelen) s. 348

Kommentar: Gir et godt grunnlag. Av Monica Engan  s. 357

Måleinstrumentet «The Nursing Work Index-Revised» – oversettelse og utprøving av en norsk versjon. Av Ingeborg Strømseng Sjetne, Christine Tvedt og Allison Squires ( pdf av artikkelen)  s. 358

Kommentar: Vi må belyse sykepleiernes hverdag. Av Kristin Bang  s. 367

Røykeavvenningskurs for cannabisbrukere; gjennomføring og oppfølgingsresultater. Av Anne-Randi Hanssen, Geir Ropstad, Øistein Kristensen, Thomas Clausen ( pdf av artikkelen)  s. 368

Hvordan Dementia Care Mapping kan påvirke pleiekulturen i en sykehjemsavdeling. Av Nina Jøranson og Solveig Hauge ( pdf av artikkelen) s. 376

Kommentar: Kunnskap øker interessen for faget. Av Anne Ekern  s. 383

 

Forskning i praksis: Bedre hygiene halverte sykehusinfeksjoner  s. 384

Forskerintervju: Søvn kan gjøre oss friskere s. 386

 

Nytt og nyttig:

Hva slags råd gir man overvektige skolebarn?s. 388

Hvordan forebygge trykksår?s. 391

Les PDF-utgave (pdf, 9.18 MB)
flere utgaver