fbpx Sykepleien Forskning 3-2011 Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning 3-2011

2011; 6 (3)

Les PDF-utgave (pdf, 7.57 MB)

Innhold

Leder: Sykepleiertitler bør gjeninnføress. 203

 

Innspill:

Sturla Stålsett: Papirløs helses. 204

 

Oppsummert forskning:

Cochrane s. 206

Forskningsnytt s. 210

 

Forskningsartikler:

Hvordan forberede unge mennesker med juvenil idiopatisk artritt på voksenlivet?Av Ingrid Landgraff Østlie og Astrid Aasland s. 212

Kommentar: Barna må involveres i egen sykdom. Av Trude Miljeteig Ingebrigtsen s. 221

En litteraturstudie: Effekt av ernæringsveiledning til pasienter med kreft.Av Ellen M. Stenling og Monica W. Nortvedt s. 222

Samarbeid mellom akupunktører og annet helsepersonell - akupunktørenes perspektiv. Av Cecilie Brewer, Ellen Karine Grov og Siri Ytrehus s. 230

Sykepleierstudenter på vei mot informasjonskompetanse.Av Hilary Eileen Jacobsen og Randi Andenæs s. 238

Kommentar: Sykepeleiere må lære å søke etter forskning. Av Ragnhild Helene Hageland

Evidensbasert praksis og det instrumentalistiske mistaket. Av Birgitte Graverholt, Monica Wammen Nortvedt, Anders Reiersgaard, Gro Jamtvedt s. 246

Kommentar: – Hjelper når jeg kommer til kort. Av Kari Annette Os

Hvilke kunnskaper trenger sykepleiere for å hjelpe pasienter til å håndtere smerter etter hjertekirurgi?Av Marit Leegaard, Ylva Husby, Aslaug W. Berge og Tone Rustøen s. 254

Kommentar: Smertelindring er viktig for bedringen. Av Irene Arnesen Bjørndal s. 262

Smertevurdering av respiratorpasienter: Er den norske versjonen av "Behavioral Pain Scale" pålitelig og brukervennlig? Av Brita Fosser Olsen og Tone Rustøen s. 264

Mindfulness – det oppmerksomme nærvær. Av Berit Andersen s. 274

Kommentar: Mangler dybdebeskrivelser. By Liv Skomakerstuen Ødbehr s. 282

 

Forskning i praksis: Hagearbeid hjelper mot depresjons. 284

Forskerintervju:– Sykepleiere er ikke redde for IKT s. 286

Nytt og nyttigs. 288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere utgaver