fbpx Sykepleien Forskning Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning

2011; 6 (2)

Les PDF-utgave (pdf, 8.22 MB)

Innhold:

Leder: Hva er god forskning?

Innspill:

Per Fugelli: Det herredømmefrie møtet104

Anders Johan W. Andersen:  Se det enkelte menneske 107

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Tiltak for å øke fysisk aktivitet i befolkningen108

Sykepleiere kan gjøre legeoppgaver i primærhelsetjenesten110

Forskningsnytt:

Sykepleiere reagerte med sympati 112

Erfaringer med å lese egen journal112

Mental helse hos omsorgspersoner113

Forskningsartikler:

Bakteriologisk prøvetaking av mobilt medisinsk teknisk utstyr som benyttes på operasjonsstuer. Av Augusta Irene Kvam, Jenny Aasland, Jan Gunnar Skogås og Anne Karin Wik 114

Kommentar: Hygienetiltak tar tid. Av Marit Glende Johnsen 12 

Gir noninvasiv ventilasjonsstøtte økt risiko for vekttap hos KOLS-pasienter akuttinnlagt i sykehus?Av Lise Tuset Gustad, Haldis Østerås og Monika Aasbjørg 124

Kommentar: Ernæringstiltak kan gi kortere behandlingstid.Av Lisbet Narvestad Grenager 133

"Train the trainer" – refleksjonsgrupper i pleie- og omsorgssektoren. Av Elisabeth Gjerberg og Nina Amble 134

Kommentar: Lettere å be om hjelp. Av Unni Karset Broen 142

Yrkesrelatert stress i de hjemmebaserte tjenestene. Av Jörg W. Kirchhoff 144

Kommentar: Støtte fra kolleger minsker stress. Av Siri Vullum 151

Større faglig bredde som bidrag til mer aktiv omsorg for sykehjemsbeboere. Av Klara Jakobsen og Randi Granebo 152

Kommentar: De ansatte må engasjere seg. Av Trine Pettersen 159

Hvilke strategier er effektive ved implementering av kunnskapsbasert praksis i sykehus?Av: Gunn K. Sandvik, Kjersti Stokke og Monica Nortvedt 160

Kommentar: Krever motivert ledelse. Av Ellen-Anne Alvin 168

Endringer for sykepleiere etter rusreformen.Av Knut Tore Sælør og Stian Biong 170

Kommentar: Kjennskap til rusfeltet gir bedre behandling. Av Jørgen Strand 177

Livskvalitet, depressive symptomer og funksjonssvikt hos personer med demens.Av: Marit Mjørud, Knut Engedal, Maria Lage Barca, Siri Ytrehus. 178

Depresjoner må avdekkes. Av Anne-Pernille Rudi 187

Forskning i praksis:Har kartlagt bruk av dagbok 188

Forskerintervju:Samfunnsengasjert bokorm 190

Nytt og nyttig: Hvordan øke artikkelens søkbarhet?192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere utgaver