fbpx Sykepleien Forskning nr. 1/2011 Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning nr. 1/2011

2011; 6 (1)

Les PDF-utgave (pdf, 10.02 MB)

 

Innhold:

Leder: Sykepleiere trenger kompetanse om læring og mestrings.3

Innspill:

Yngve Vogt: Tilfeldighetenes tilværelse i Rondanes.4

Solveig Fagermoen: Pasientinformasjon – vi trenger mer kunnskap! s. 7

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Trykkmadrasser forebygger trykksårs.8

Tverrfaglige tiltak kan hjelpe kreftpasienter tilbake til arbeids. 10

Forskningsnytt

Samarbeid med pårørende i livets siste fases.12

Å være til stede ved dødsfalls.12

Oksygenbehandling av premature barn på respirators. 13

Forskningsartikler:

Hvilke faktorer i de fysiske omgivelsene hemmer og fremmer funksjon, trivsel og velvære hos personer med demens?Av Ådel Bergland og Marit Kirkevold s.14

Kommentar: Fysisk tilrettelegging er avgjørende.Av Grethe Berg s.26

Dementia care mapping – en mulighet for refleksjon og utvikling. Av Anne Marie Mork Rokstad og Solfrid Vatne s.28

Kommentar: Gir personsentrert demensomsorg. Av Geir-Tore Stensvik s.35

Hvordan påvirker Marte meo-veiledning personalets opplevelse av egen mestring i demensomsorgen?Av Anette Hansen og Siri Ytrehus s.36

Kommentar: Avdekker feil og uheldig praksis.Av Ann Karin Tolaas Myhre s.44

Behovsmedisinering i sjukeheimar: Store ulikskapar i innhald, utforming og kvalitet på dei generelle skriftlege direktiva. Av Lillian Mo Andreassen, Kjell Hermann Halvorsen og Anne Gerd Granås s.46

Kommentar: Behovsmedisinering krever klare prosedyrer. Av Irene Imingen s.53

Økt informasjonskompetanse hos sykepleiere og studenter. Av Liv Thorhild Undheim, Else Marie Smestad Wisløff, Elisabeth Ruud Rønning s.54

Kommentar: Vi må lære å søke etter kunnskap. Av Jonas Wøien Olsen s.61

Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre. Av Bengt Karlsson, Marit Borg og Hege Sjølie s.62

Kommentar: Tilbudet må tilpasses lokale forhold.Av Hanne-Tone Haugan s.69

Barn og ungdoms informasjonsbehov når mor eller far får kreft. Av Berit Hofset Larsen og Monica Wammen Nortvedt s.70

Kommentar: Barn trenger tilpasset informasjon. Av Marianne Gjertsen s.79

Vurdering av smertelindring og sedasjon hos barn på respirator ved hjelp av Comfort Scale. Av Kari Sørensen og Hilde Wøien s.80

Kommentar: Opplever unødig smerte. Av Kari Raaum Hovde s.90

Kronikk: Et faglig blikk på empati. Av Gunilla Dored s.92

Forskerintervju:Flytende grenser s.96

Nytt og nyttig:

Konklusjonen s.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere utgaver
Annonse
Annonse