fbpx Sykepleien Forskning 2/2010 Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning 2/2010

2010; 5 (2)

Les PDF-utgave (pdf, 7.12 MB)

INNHOLD

Innspill:

Leder: Vi trenger ekspertsykepleiere 87

Jørgen Lorentzen: Da far inntok fødestua89

Torunn Hatlen Nøst: Er evidens det samme som kunnskap?90

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Behandlingslinjer reduserer komplikasjoner for pasienter i sykehus92

Fleksible arbeidsforhold og effekt på ansattes helse og velvære94

Evidence Based Nursing:

Kombinasjon av fire livsstilsfaktorer kan gi risiko for slag 96

Forskningsnytt:

Hva hindrer god behandling i sykehjem? 98

Tro på egen mestring hos personer med KOLS98

Etiske overveielser på intensivavdelinger99

Forskningsartikler:

Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien. Av Brit Fjæra, Tiril Wilumsen og Hilde Eide 100

Kommentar: Mangel på rutiner Av Målfrid Schiager  109

Individualisert musikk for personer med demens. Av Line Bragestad og Marit Kirkevold 110

Kommentar: Musikk må brukes riktig. Av Leif Emanuelsen 119

Er det samsvar i registreringene når sykepleiere og studenter screener pasienter for ernæringsstatus? Av Lis Ribu, Ellinor Trollebø, Elisabeth Alstad, Stig Bratlie, Gerd Helen Husby, Gro Landfald, Paula Lykke og May Solveig Fagermoen 120

Kommentar: Riktig ernæring gir kortere liggetid. Av Berit Haugan 129

Sykepleieres håndtering av telefonhenvendelser til legevakt. Av Bjørnar Nyen, Elisabeth Holm Hansen, Maja Kristin Foss, Gunnar Tschudi Bondevik 130

Kommentar: Har sykepleiere et klinisk øre?Av Linda Magerøy 137

Er sykehjemmet et verdig sted å dø?  Av Simen A. Steindal og Liv Wergeland Sørbye 138

Kommentar: Ønsker å dø i kjente omgivelser. Av Silje Helene Gundersen Højlund 147

Meningsfullt arbeid på sykehjem – erfarne sykepleieres perspektiv. Av Siri Meyer, Grethe Eilertsen og Siri Ytrehus 148

Kommentar: Gjør sykehjemmene mer attratktiveAv Ingeborg Nøkleholm 155

Forskning i praksis:Skjult lidelse 156

Forskerintervju:Loving Care 158

Nytt og nyttig:

Doktorgrader 160

Figurer og tabeller i vitenskapelige artikler164

Flere utgaver