Sykepleien Forskning 1/2010

2010; 5 (1)

Innspill:

Leder: Kunnskap er ikke nok s. 3

Bjørn Hofmann: Evidenssirkus s. 4

Astrid Klopstad Wahl: Vi må tenke nytt s. 6

Oppsummert forskning:

Cochrane: Avslapningsteknikker mot depresjon s. 7

Cochrane: Fallforebygging på sykehus og sykehjem s. 8

Evidence Based Nursing s. 10

Forskningsnytt

Bruk av hjemmerespirator s. 14

Multikulturelle pårørende på intensivavdeling s. 14

Livskvalitet hos personer med sykelig over vekt s. 15

Forskningsartikler:

Legemiddelhåndtering i norske sykehjem med fokus på knusing

av medikamenter. Av Øyvind Kirkevold og Knut Engedal s. 16

Kommentar: Legemiddelhåndtering i gråsonen. Av Siobhan Brazill 27

Erfaringer med å overføre syke eldre

pasienter fra sykehus til kommune. Av Britt V. Danielsen, Svanaug Fjær 28

Kommentar: Riktig tilbud til eldre. Av Heidi Ramsrud 35

Mat og måltider i sykehjem. En nasjonal kartleggingsundersøkelse.

Av Heidi Aagaard 36

Kommentar: Matrutiner er leders ansvar. Av Marit Sund Storlien 45

Et kritisk blikk på ICF - måleverktøy og forståelsesmodell.

Av Audhild Høyem, Eline Thornquist 46

Kommentar: Et nyttig verktøy for praksis. Av Jostein Pettersen 55

Fall og tilstand etter fall blant personer med demens.

Av Randi Slåsletten, Solveig Struksnes, Inger Johansson og Marie-Louise Hall-Lord 56

Kommentar: Forskning kan forebygge fall. Av Helene Dypdal 64

Essay: Profesjonalitet krever faglig skjønn. Av Kitt Austgard 65

Forskning i praksis: Skremt før operasjon 68

Forskerintervju: Nina Aarhus Smeby 70

Nytt og nyttig:

Etikk i forskning. Av Knut Reuter 72

Doktoravhandlinger 79

Resultatkapitlet. Av Anners Lerdal 81

Les PDF-utgave (7.36 MB) flere utgaver