fbpx Sykepleien Forskning 4/2009 Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning 4/2009

2009
;  
4
 (
4
)

Innhold 

Leder:  Hva vet vi egentlig?s. 255

Innspill  av Tora Aasland: Ta ibruk kunnskapen fra forskning! s. 256

Artikkel: Ernæringens betydning for postoperativ sårtilheling.

Av Stine W. Hervik og Monica W. Nortvedt s. 258

Kommentar: Utfordring å spise nok. Av Ida M. Bredesen s. 268

Artikkel: Forekomst av neuralgiforme symptomer

etter laparoskopisk gastrisk bypass. Av Anne Karin Wik, Ruth Torvik,

Anne G. Vinsnes, Nina Hassel, Gjermund Johnsen, Ronald Mårvik s. 270

Kommentar: En studie med svakheter. Av Ingrid von Zernichow s. 277

Artikkel: Klarer sykepleieren å ernære pasienten tilfredsstillende?

Av Hilde Wøien og Gro Ringstad Akselsen s. 278

Kommentar: Tidlig og riktig ernæring gir kortere liggetid.

Av Gro Landfald s. 287

Artikkel: Betydningen av en salutogen tilnærming

for å fremme psykisk helse. Av Eva Langeland s. 288

Kommentar: Fokus på mestringsperspektivet. Av Sidsel Moe s. 297

Artikkel: Pilotstudie av trykksårprevalens i et norsk sykehus.

Av Karen Bjøro og Lis Ribu s. 298

Kommentar: Manglende forebygging av trykksår i helsetjenesten.

Av Marianne Eriksen s. 206

Innspill av Kristian Larsen: Sykepleieforskning i tiden? s. 307

Forskning i praksis:Brukererfaring er nyttig erfaring s. 308

Evidence Based Nursing:

Hvordan kvinner med brystkreft opplever valg av behandlings. 310

Kreftinformasjon reduserte angst i forbindelse med screenings. 312

Diett og livsstilsråd bedret mild obstruktiv søvnapné hos overvektige pasienter s.314

Det finnes lite valid kunnskap om omslag, støtteunderlag og ernæringstilskudd for trykksårs. 316

Cochrane:

Alfablokkere og urintensjons. 318

Spesialsykepleie ved ulcerøs kolitt og Chrons sykdoms. 319

Forskningsnytt:

Myndiggjørende samtaler med pasienters. 320

Brukermedvirkning innen psykisk helses. 320

Munnstell i hjemmesykepleiens. 321

Nyttestoff:

Brenner for sykepleieforskning s. 234

Å lese forskningsartiklers. 328

Resultatkapitlets. 331

Forskerintervju med Marit Leergaards. 334

Les PDF-utgave (pdf, 7.74 MB)
flere utgaver