fbpx Sykepleien Forskning 4/2009 | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning 4/2009

2009
;  
4
 (
4
)

Innhold  

Leder:   Hva vet vi egentlig? s. 255

Innspill  av Tora Aasland: Ta ibruk kunnskapen fra forskning!  s. 256

Artikkel: Ernæringens betydning for postoperativ sårtilheling.

Av Stine W. Hervik og Monica W. Nortvedt s. 258

Kommentar: Utfordring å spise nok. Av Ida M. Bredesen s. 268

Artikkel: Forekomst av neuralgiforme symptomer

etter laparoskopisk gastrisk bypass. Av Anne Karin Wik, Ruth Torvik,

Anne G. Vinsnes, Nina Hassel, Gjermund Johnsen, Ronald Mårvik s. 270

Kommentar: En studie med svakheter. Av Ingrid von Zernichow s. 277

Artikkel: Klarer sykepleieren å ernære pasienten tilfredsstillende ?

Av Hilde Wøien og Gro Ringstad Akselsen s. 278

Kommentar: Tidlig og riktig ernæring gir kortere liggetid.

Av Gro Landfald s. 287

Artikkel: Betydningen av en salutogen tilnærming

for å fremme psykisk helse. Av Eva Langeland s. 288

Kommentar: Fokus på mestringsperspektivet. Av Sidsel Moe s. 297

Artikkel: Pilotstudie av trykksårprevalens i et norsk sykehus.

Av Karen Bjøro og Lis Ribu s. 298

Kommentar: Manglende forebygging av trykksår i helsetjenesten.

Av Marianne Eriksen s. 206

Innspill av Kristian Larsen: Sykepleieforskning i tiden?  s. 307

Forskning i praksis: Brukererfaring er nyttig erfaring s. 308

Evidence Based Nursing:

Hvordan kvinner med brystkreft opplever valg av behandling s. 310

Kreftinformasjon reduserte angst i forbindelse med screening s. 312

Diett og livsstilsråd bedret mild obstruktiv søvnapné hos overvektige pasienter  s.314

Det finnes lite valid kunnskap om omslag, støtteunderlag og ernæringstilskudd for trykksår s. 316

Cochrane:

Alfablokkere og urintensjon s. 318

Spesialsykepleie ved ulcerøs kolitt og Chrons sykdom s. 319

Forskningsnytt:

Myndiggjørende samtaler med pasienter s. 320

Brukermedvirkning innen psykisk helse s. 320

Munnstell i hjemmesykepleien s. 321

Nyttestoff:

Brenner for sykepleieforskning s. 234

Å lese forskningsartikler s. 328

Resultatkapitlet s. 331

Forskerintervju med Marit Leergaard s. 334

Les PDF-utgave (pdf, 7.74 MB)
flere utgaver