fbpx Sykepleien Forskning 2/2009 | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning 2/2009

2009
;  
4
 (
2
)

Innhold 

Leder: Klima for sykepleieforskning s.87

Innspill av Helen Bjørnøy: Å gi liv, kan ta liv  s.88

Artikkel: Hvilken betydning har støtte fra foreldre, venner og lærere for norske 15-åringers livstilfredshet? Av Else Cathrine Rustad, Oddrun Samdal s. 90

Artikkel: Fagutviklingssykepleieren som brobygger mellom forskning og klinisk praksis. Av Bjørg Christiansen, Tone Cecilie Carlsten, Karen Jensen s. 100

Kommentar: Levende fagmiljø endrer praksis. Av Else Aune s. 107

Artikkel: Sykepleieres erfaringer med timebank som en alternativ arbeidsplanmodell ved en intensivenhet. Av Nina Fålun, Kjersti Oterhals, Tone Astrid Rossland, Tone M. Norekvål s. 108

Kommentar: Tvilende til timebank. Av Ella Hennie Pedersen s. 116

Artikkel: Informasjon for en hver pris? - Kasuistikk fra respiratorbehandling av en pasient. Av Mikael Næss s. 118

Kommentar: Informasjon under tidspress. Av Lise Snorrason s. 125

Artikkel: Foreldremøter i somatisk avdeling med alvorlig syke barn. Av Lise Lotte Hoel og Tove Sveggen s. 126

Kommentar: En viktig arena. Av Tove Nyenget s. 132

Cochrane: Trening reduserer fall blant eldre s. 133

Artikkel: Medisinske og naturvitenskapelige emner i sykepleierutdanningen. Av Lars Kyte, Ole T. Kleiven og Tom Arne Elzer s. 134

Kommentar: Flere føringer inn i utdanningen. Av Anne Saltnes s. 141

Artikkel: Pasienters erfaring med sjelesorg i en psykiatrisk klinikk. Forfatter: Lisbet Borge og John Kristian Rolfsnes s. 142

Kommentar: Møter åndelige behov. Av Eirik Os s. 150

Cochrane: Skriftlig pasienfoodkamenter s. 151

Evidence based nursing:

God munnhygiene forebygger luftveisinfeksjoner hos eldre på sykehus  s. 152

Sykepleiernes triage var påvirket av pasienters oppførsel og troverdighet s. 154

Forskningsnytt:

Mobilisering og styrking av egne krefter i selvhjelpsgrupper  s. 156

Å være fanget i egen kropp s. 156

Oppfølging over telefon etter hjerteinfarkt s. 157

Innspill av Knut Dybvik: Doktor hvorfor så skeptisk ? s. 158

Nyttestoff:

Personvern i helsefaglig forskning av Helge Grimnes s. 162

Forskerintervju med Øyvind Kirkevold s. 166

Les PDF-utgave (pdf, 2.49 MB)
flere utgaver