fbpx Sykepleien Forskning 4/2008 | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning 4/2008

2008
;  
3
 (
4
)

Innhold

Leder: Gjør sykepleieforskning en forskjell?   s. 183

Innspill av Jan Grund: Politikk, økonomi og fag - kan det spilles på lag?  s. 184

Artikkel: Forekomst av hull i operasjonshansker i nevrokirurgi av Malene Reinholdt m.fl. s. 186

Kommentar fra praksisfeltet: Fokus på operasjonshansker ved Elin Kjeldberg s. 195

Artikkel: Kartlegging av urinkontinensproblematikk på sykehjem s. 196

Kommentar fra praksisfeltet:   Lidelse eller pleieproblem ved Rønnaug Finnøy Bråten s. 203

Artikkel: Mer trivsel og mindre arbeidsbelastning for hjemmehjelpere som leder arbeidstrening av Sissel Steihaug s. 204

Kommentar fra praksisfeltet:    Ny giv for hjemmehjelpere ved Anne Ragnhild Nes s. 211

Sekundærartikkel: Pasientopplevelser av måltidsfellesskap i sykehjem av Bente Gunn Melheim s. 212

Kommentar fra praksisfeltet:   Hvordan dekke individuelle behov ved måltider i sykehjem? ved Siobhan Brazill s. 220

Forskning i praksis: Ledende innen alderspsykiatri s. 222

Kronikk: Metodetriangulering av Kari Rykenes s. 225

Innspill av Lars Mathisen: Et 20-års jubileum s. 227

Evidence Based Nursing:

Noen tiltak kan redusere infeksjoner ved sentralt venekateter s. 228

Terminal sykdom og formidling av sannheten s. 230

Refleksologi kan bedre urinveissymptomer hos pasienter med multippel sklerose

s. 232

Forskningsnytt:

Smerter hos pasienter på norske sykehjem s. 234

Smerter hos pasienter med beinmetastaser s. 234

Urininkontinens hos eldre med hjemmesykepleie s. 235

Cochrane:

Berøring gir noe smertelindring s. 236

Avslapningsøvelser kan redusere depressive symptomer s 237

Akupunktur kan være gunstig ved assistert befruktning s. 238

Nyttestoff:

Få fart på kunnskapen om legemiddelinteraksjoner! av Ingrid Moen Rotvik s. 239

Tittel og nøkkelord i vitenskapelige artikler s. 242

Sykepleie på nett s. 243

Doktorgradsavhandlinger s. 244

Les PDF-utgave (pdf, 34.33 MB)
flere utgaver