fbpx Sykepleien Forskning 4/2008 Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning 4/2008

2008
;  
3
 (
4
)

Innhold

Leder: Gjør sykepleieforskning en forskjell?  s. 183

Innspill av Jan Grund: Politikk, økonomi og fag - kan det spilles på lag? s. 184

Artikkel: Forekomst av hull i operasjonshansker i nevrokirurgiav Malene Reinholdt m.fl. s. 186

Kommentar fra praksisfeltet: Fokus på operasjonshanskerved Elin Kjeldberg s. 195

Artikkel: Kartlegging av urinkontinensproblematikk på sykehjems. 196

Kommentar fra praksisfeltet:  Lidelse eller pleieproblemved Rønnaug Finnøy Bråten s. 203

Artikkel: Mer trivsel og mindre arbeidsbelastning for hjemmehjelpere som leder arbeidstreningav Sissel Steihaug s. 204

Kommentar fra praksisfeltet:   Ny giv for hjemmehjelpereved Anne Ragnhild Nes s. 211

Sekundærartikkel: Pasientopplevelser av måltidsfellesskap i sykehjemav Bente Gunn Melheim s. 212

Kommentar fra praksisfeltet:  Hvordan dekke individuelle behov ved måltider i sykehjem?ved Siobhan Brazill s. 220

Forskning i praksis:Ledende innen alderspsykiatri s. 222

Kronikk: Metodetrianguleringav Kari Rykenes s. 225

Innspill av Lars Mathisen: Et 20-års jubileums. 227

Evidence Based Nursing:

Noen tiltak kan redusere infeksjoner ved sentralt venekateters. 228

Terminal sykdom og formidling av sannhetens. 230

Refleksologi kan bedre urinveissymptomer hos pasienter med multippel sklerose

s. 232

Forskningsnytt:

Smerter hos pasienter på norske sykehjems. 234

Smerter hos pasienter med beinmetastasers. 234

Urininkontinens hos eldre med hjemmesykepleies. 235

Cochrane:

Berøring gir noe smertelindrings. 236

Avslapningsøvelser kan redusere depressive symptomers 237

Akupunktur kan være gunstig ved assistert befruktnings. 238

Nyttestoff:

Få fart på kunnskapen om legemiddelinteraksjoner!av Ingrid Moen Rotvik s. 239

Tittel og nøkkelord i vitenskapelige artiklers. 242

Sykepleie på nett s. 243

Doktorgradsavhandlinger s. 244

Les PDF-utgave (pdf, 34.33 MB)
flere utgaver