fbpx Sykepleien 10/08 Hopp til hovedinnhold

Sykepleien 10/08

2008; 96 (10)

Les PDF-utgave (pdf, 24.51 MB)

00.00-01.00 Akuttavdelingen, Sykehuset Østfold Side 8

01.00-02.00 Sikkerhetsseksjonen,psykiatrisk divisjon, Veum, Sykehuset Østfold Side 12

02.00-03.00 B4, medisinsk overvåking, Sykehuset Østfold Side 15

03.00-04.00 Demensavdelingen på Glemmen sykehjem Side 18

04.00-05.00 Morsrommet, Sykehuset Østfold Side 20

05.00-06.00 Intensivavdelingen, Sykehuset Østfold Side 22

06.00-07.00 Garstrokirurgisk sengepost A3, Sykehuset Østfold Side 24

07.00-08.00 Indremedisinsk sengepost A2, Sykehuset Østfold Side 28

08.00-09.00 Operasjonssentralen, Sykehuset Østfold Side 30

09.00-10.00 Møterommet på Veum, Sykehuset Østfold Side 34

10.00-11.00 Feltpleien, Fredrikstad kommune Side 36

11.00-12.00 Borge sykehjem Side 40

12.00-13.00 Glemmen videregående skole Side 42

13.00-14.00 Omsorgs-og oppveksttjenesten Fredrikstad kommune Side 44

14.00-15.00 Den kommunale habiliteringstjenesten, Ambjørnrød skole Side 46

15.00-16.00 Wielsgaardsveien 2 Side 50

16.00-17.00 Hjemmesykepleien i Onsøy Side 54

17.00-18.00 Barneavdelingen, Sykehuset Østfold Side 58

18.00-19.00 Medisinsk overvåking, Sykehuset Østfold Side 60

19.00-20.00 Flyktningavdelingen i Fredrikstad kommune Side 64

20.00-21.00 Fødeseksjonen, Sykehuset Østfold Side 66

21.00-22.00 Korttidsavdelingen på Glemmen sykehjem Side 68

22.00-23.00 Avdelingen for kreft og blodsykdommer, Sykehuset Østfold Side 70

23.00-24.00 Den kommunale legevakten Side 72

Flere utgaver
Annonse
Annonse