Det skjer på ett sekund

Brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus har leget sår i 30 år.