Oppdrag hovedtillitsvalgt

VALGT I TILLIT. NSF har 426 hovedtillitsvalgte rundt om i landets kommuner. Hvordan mestrer de rollen? Er de frontkjempere eller tinnsoldater?

 • Lover og avtaler

  Som tillitsvalgt må du forholde deg til en rekke lover. Her er de viktigste.

 • - Det viktigste vi har

  - Våre tilllitsvalgte er det vikgtigste vi har, sier Norsk Sykepleierforbunds (NSF) leder.

 • Vil ikke i skyttergraven

  - Gjennom dialog løser man mye, sier hovedtilliltsvalgt i Fredrikstad, Rita Heidi Standal.

 • Aldri nok tid

  Sju av ti hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i løpet av det siste året vurdert å kutte ut vervet som hovedtillitsvalgt. Mangel på tid går igjen som den viktigste begrunnelse.