• Fri flyt med bedre utdanning

    Mange europeiske land innfrir ikke kravene som EU stiller til sykepleierutdanningen. Norge er et av dem. – Beklagelig, mener Unni Hembre.

  • Senker grensene

    Pasienter skal kunne velge helsetjenester i andre land, og helsepersonell skal lettere kunne jobbe utenlands. Denne virkeligheten er EU nå i ferd med å vedta.

  • Europa blør

    Mange millioner sykepleiere i Europa opplever trange tider. Etter finanskrisen er de rammet av nedskjæringer og kutt i lønninger og pensjoner.