• Kvalitetsindikatorer

    Kjenner input men ikke output

    Tross store investeringer for å sikre en god helsetjeneste mangler Norge systematisk informasjon om pasientbehandling, kvalitet på tjenestene og behandlingsresultater.