Sykepleien 100 år

36 sykepleiere tok utfordringen da Sykepleien ba sine lesere om «å lage bladet selv». De brettet opp ermene og fylte denne jubileumsutgaven av Sykepleien med feststemt innhold.
I siste del av denne utgaven finner du mer om tidsskriftets historie, nåtid og mulig framtid.

  • Sykepleien med fra starten

    Da Norsk Sykepleierforbund ble stiftet for 100 år siden, ble det bestemt å utgi et blad til medlemmene, noe som straks ble satt i gang. Abonnementsprisen det første året var 1 krone.

  • Tok grep om egen utdanning

    Kampen om autorisasjonsloven og arbeidet for en nordisk sykepleierhøyskole stod sentralt på 1920-tallet. Profesjonalisering og profesjonskamp var tydelig til stede også i Sykepleiens spalter.

  • Kampen for kortere arbeidstid krevde ny leder

    «Efter nøie overveielse ønsker jeg herved å frabe mig gjenvalg som formann. Min stilling som forstanderinne for forbundets forskjellige avdelinger og som generalsekretær beholler jeg inntil Gud løser mig ut.»