• Mens de venter på Obama

    Sykepleier Alisa Smith behandler pasienter uten helseforsikring. De har 40 prosent større risiko for å dø enn amerikanere med helseforsikring.