• Forslag til statsbudsjett 2013:

  Etterlyser mer øremerking

  Norsk Sykepleierforbund (NSF) er skuffet over manglende satsning på IKT og forbyggende helsearbeid.

 • - Sykehus er viktigst

  Legeforeningen har også forventninger til årets statsbudsjett. De ønsker først og fremst at sykehusene styrkes på de områder som er nødvendig for at kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas.

 • Lang ønskeliste

  Ønskelisten fra leder av Landsgruppen av Sykepleieledere, Anne Moi Bø, er lang. Men øverst på lista står mer penger og økt bemanning.

 • Nå diskuteres det

  På twitter er diskusjonen om neste års statsbudsjett i full gang.  

 • Forslag til statsbudsjett 2013:

  Helse og omsorg budsjettvinner?

  Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre ble etter at forslag til statsbudsjett for 2013 ble presentert mandag utropt som budsjettvinneren i mediene.

 • Vil likestilles med somatikken

  Mental Helse forventer at psykisk helse blir en del av finansieringsordningen i samhandlingsreformen.

 • Sykehusene får to milliarder mer

  Statsbudsjettet er lagt fram. Sykehusene får den største veksten, men det gis også noen ekstra millioner til samhandlingsreform og IKT-satsing.

 • Spekter vil ha stramt budsjett

  Spekter vil ha et statsbudsjett som sikrer økt vekst i norsk økonomi.

 • Store forventninger

  - På Sykepleierkongressen gav Støre uttrykk for at vi kunne se frem til statsbudsjettet, sier forbundsleder Eli Gunhild By.