• Elektrosjokk: Høyspent behandling

    En nybakt mor blir lagt i remmer og gitt elektrosjokkbehandling under tvang. Psykiateren forsvarer i ettertid behandlingen – som er lovstridig. “Hanne”, en annen nybakt mor, fikk 14 elektrosjokk-behandlinger etter at hun hadde født. Tre år etter behandlingen husker hun verken fødsel eller bryllup. Også gravide kvinner tilbys elektrosjokk-behandling ved psykiatriske sykehus i Norge.

  • Elektrosjokk til gravide

    Gravide har fått ECT siden 1940-tallet, hevder psykiater. Men verken faggruppen for psykiatriske sykepleiere eller Helsedirektoratet kjenner til praksisen.