• Streik fra 27. mai?

  Unio har varslet plassfratredelse for 6 300 sykepleiere, lærere, fysioterapeuter og andre ansatte i kommunesektoren fra onsdag 27. mai, dersom meklingen i pensjonsoppgjøret ikke lykkes.

 • Mange pensjonsfloker

  - Jeg forhandler gjerne i pinsehelga, sa arbeidsminister Dag Terje Andersen (bildet) da meklingsfristen i pensjonsoppgjøret ble utsatt en uke 27. mai. Partene tok pinseferie, og har nå bare timer på seg til å bli enige om et forslag alle parter kan anbefale.

 • Enighet i helseforetakene

  Norsk Sykepleierforbund og Spekter er blitt enige om et generelt lønnstillegg og økte minstesatser i helseforetakene.

 • Tariffoppgjør 2009

  Ventet forhandlingsbrudd

  Tjenestepensjonen er den store utfordringen i årets oppgjør. Partene i forhandlingene har kastet kortene. Begge venter på regjeringens inntreden i meklingen.

 • Lønnsoppgjør

  Tariff fra a til å

  Hva er et mellomoppgjør? Eller hva med pott? Eller anbefalt forslag? Megling? Her finner du en ordliste over de mest brukte uttrykkene under lønnsforhandlingene.

 • Enige om lønnstillegg

  I skyggen av forhandlingene om ny tjenestepensjon i offentlig sektor har det også vært forhandlet om lønnstillegg for statsansatte og ansatte i Oslo kommune.

 • Ny meklingsfrist 3. juni

  Pensjonsforhandlingene er utsatt en uke. En eventuell streik i offentlig sektor vil tidligst bli iverksatt torsdag morgen 4. juni. 

 • Lønnsforhandlinger

  Forhandlingsstart i KS-området

  - Jeg har tro på at vi vil få til en bra lønnsutvikling for medlemmene våre. Men det er forhandlingene om offentlig tjenestepensjon som blir det viktigste i årets tariffoppgjør, sier forhandlingsleder i Unio-kommune, Helga Hjetland.

 • Dagens tjenestepensjon videreføres

  Ingen endring i dagens tjenestepensjonsordning og afp. Det ble resultatet av meklingen i offentlig sektor.   - Forsøkene på å svekke bruttogarantien er slått tilbake, sier forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund.