• Tema: Røykfrie operasjoner

  Ortopedene som ikke vil operere røykere

  En ulydig overlege og en pragmatisk klinikksjef i Umeå var starten. Nå ber de fleste sykehus i Sverige om at pasienten tar mange ukers røykepause før og etter planlagt operasjon.

 • Tema: Røykfrie operasjoner

  Tror nordmenn vil bestemme selv

  Ortopedleder Knut Fjeldsgaard tror grunnleggende forskjeller mellom svensker og nordmenn kan være noe av forklaringen på ulik praksis i de to nabolandene.

 • Tema: Røykfrie operasjoner

  «Røyken er medisinen min, men operasjon må jeg ha.

  Else-Marie Hansen har ikke klart å stumpe røyken til hun skal opereres i hofta, men hadde gjort det dersom sykehuset krevde det.

 • Tema: Røykfrie operasjoner

  Krever tre måneder uten røyk

  Plastikkirurgene i Tromsø nekter å gjøre planlagte operasjoner på røykere, og de har en vektgrense på 27 BMI.