Fort ferdig

Andelen pasienter som blir behandlet dagkirugisk, har gått ned siden 2010. Hvorfor?