• Ungt blikk på likestilling

  Hva er viktigst i likestillingsvalgkampen? – Likelønnspott, sier SUs Mali Steiro Tronsmoen (til venstre). – Kampen mot kjønnslemlestelse, sier FpUs Hanne Blåfjelldal, som er mot likelønnspott.

 • Vil gjøre en forskjell

  I boken «Den lille forskjellen» tar Kristina Jullum Hagen og Anne Enger til orde for et realt lønnsløft for kvinnedominerte yrker i offentlig sektor.

 • Folket vil ha likelønn

  Og de har tillit til at Arbeiderpartiet vil gjennomføre det.

 • Hver femte nordmann tror vi har likelønn

  Det kommer frem i en spørreundersøkelse NSF har fått gjort blant den norske befolkningen.

 • Ingen likelønnspott i år

  Unio holdt sin inntektspolitiske konferanse i dag. Pensjon, likelønn og bedre lønnsutteling for utdanning, er kravene Unio flagger før lønnsoppgjøret. To statsråder møtte opp, men ingen løfter ble gitt.

 • Må lage mye bråk

  - Det er arrogant når Jens Stoltenberg på direkten slenger hele likelønnspotten i bøtta. Den eneste måten å forhindre dette på, er å lage mye bråk, mener Marie Simonsen.