• Positive til bruk av tvang

    Det er stor oppslutning i befolkningen om å benytte tvang i psykisk helsevern som behandling under spesielle situasjoner.