• God erfaring med ø-hjelp-samarbeid

    Innen 2016 skal alle kommuner gi et øyeblikkelig hjelp døgntilbud til sine innbyggere. Seks kommuner i Hallingdal er godt i gang.

  • Fakta: Slik fungerer ø-hjelpsengene

          1. Akutt syk pasient       2. Vurdering av fastlege eller legevakt      3. Hvis det ikke er behov for sykehusinnleggelse, kan pasienten få en ø-hjelpseng i kommunen og er fremdeles innleggende leges ansvar      4. Etter maks 72 timer, må pasienten videre til sykehus, eller skrives ut, eventuelt overføres til sykehjem

  • Fikk ø-hjelpseng på toppen av alt annet

    Hareid kommune fikk en øyeblikkelig hjelpseng på sykehjemmet i høst. Men de statlige midlene som fulgte med, har bare vært brukt til å hindre oppsigelser.

  • Fakta: Innen 2016