Arbeidstid

Jo flere ubekvemme vakter, dess mer reduksjon i arbeidstiden. Dette er hovedessensen i skift/turnusutvalgets nye modell.

 • Hvordan løse deltidsfella?

  Lovfestet rett til heltid er svaret fra arbeidstakerorganisasjonene. Løsningene finnes lokalt på den enkelte virksomhet mener arbeidsgiverne.

 • Mister 110 000 kroner av lønna

  Enkelte arbeidsgivere ser ikke at en lønnsnedgang på 10 000 kroner i måneden slår knockout på privatøkonomien.

 • NSF fikk medhold

  Sykepleievikarer i Orange Helse som skal jobbe i Rogaland, får ikke jobbe 54 timers uke i fire uker etterfulgt av to uker fri. Arbeidsdirektoratet har bestemt at saken må behandles på nytt.

 • Arbeidstid

  Mest uttelling for ubekvemt arbeid

  Jo flere ubekvemme vakter, dess mer reduksjon i arbeidstiden. Dette er hovedessensen i skift/turnusutvalgets nye modell.