Er det det samme hvilken sykepleierutdanning man velger i Norge?

 • - Hvilken sykepleier­høgskole har du gått på?

  Hver tiende sykepleieleder sier at hvor du er utdannet er avgjørende for om de ansetter deg.

 • Ansetter ikke sykepleiere fra visse skoler

  Da sjefsykepleier Mette Dønåsen skulle velge blant nyutdannede sykepleiere, var det enkelte skoler som gjorde at søkeren ikke engang ble vurdert.

 • NSF skeptisk til yrkesfaglig vei

  Kunnskapsdepartementet ønsker å åpne for opptak til tilrettelagte studier i høyere utdanning for fagutdannede uten studiekompetanse. – Etablering av denne såkalte y-veien vil fort vil bli feil veivalg, mener NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

 • – Nå må myndighetene på banen

  – Vi er ikke overrasket. Tvert om. Tilbakemeldinger fra medlemmene tegner et mer dramatisk bilde av sykepleierutdanningen enn det som kommer fram i rapporten fra Nufi, sier Kine Bentzen og Eirik Aldrin, leder og nestleder i NSF Student.   Les tema: Hvordan sikre kvalitet i sykepleierutdanningen?

 • Må slutte med støttekontakt­praksis

  Praksis som støttekontakt inne psykisk helsearbeid og psykiatri bryter med kravene i rammeplanen for sykepleierutdanninga, skriver Kunnskapsdepartementet i brev til Høgskolen i Nord-Trøndelag (Hint).

 • Vil ha yrkesfaglig vei til studie­kompetanse

  Kunnskapsminister Kristin Halvorsen åpner for opptak til tilrettelagte studier i høyere utdanning for fagutdannede uten studiekompetanse.

 • Må kreve studiekompetanse

  Kunnskapsdepartementets forslag om å åpne for opptak til tilrettelagte studier i høyere utdanning for fagutdannede uten studiekompetanse møter kritikk.

 • Følger studentene tett ute i praksis

  Sykepleierutdanningen i Mo i Rana får fornøyde studenter tilbake fra praksisen både på sykehjem og sykehus.

 • Trenger både sykepleiere og helsefagarbeidere

  – Mener virkelig kunnskapsminister Kristin Halvorsen at å senke kompetansekravene for å komme inn på høyere utdanning er et godt tiltak for å redusere frafall i videregående utdanning, undres leder i NSF Student, Kine Bentzen.

 • Fra helsefagarbeider til sykepleier

  Kunnskapsdepartementet vil fra neste år åpne for at helsefagarbeidere får mulighet til opptak ved blant annet sykepleierutdanningen uten studiekompetanse. Unio advarer mot å lempe på kravene til studiekompetanse for opptak til høyere utdanning.

 • Praksisveiledning over telefon

  Ved sykepleierutdanningen i Nord-Trøndelag har 13 studenter hatt psykiatripraksis som støttekontakter. Veiledning har skjedd på telefon.

 • – Slutt med praksis som støttekontakt

  – Praksis som støttekontakt innen psykisk helsearbeid som er etablert ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (Hint) må avvikles, sier Kurt Lyngved, NSFs faggruppeleder innen psykisk helse og rus.

 • Stadig flere studenter per lærer

  I fjor var det over 27 prosent flere studenter som startet på sykepleierutdanning enn i 2000. Veksten er ikke fulgt opp med tilsvarende økning i antall lærere. Nå er grensen nådd advarer flere studieveiledere.

 • Norgesmestere i helsefag

  Fire dommere med penn og papir går rundt og kikker på scenen fra alle kanter. De noterer seriøst og fort. Ivrige tilskuere står rundt scenen. Konkurransen i helsefag foregår i sal C på Norges Varemesse i Lillestrøm.

 • Bekymret for sykepleier­utdanningen

  Autorisasjon som sykepleier skal gi garanti for kvalitet. Kan vi stole på det? Spørsmålet blir stilt i en ny rapport om sykepleierutdanningen. Norsk Sykepleierforbund er bekymret.

 • Støttekontakt er ikke relevant praksis

  Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (Hint) har sykepleierstudenter hatt psykiatripraksis som støttekontakter. Nå sier studentene stopp, og får støtte av NSFs faggruppeleder innen psykisk helsearbeid og rus.

 • – Støttekontakt ingen sykepleieoppgave

  Høgskolen i Nord-Trøndelag (Hint) vil fortsatt bruke sykepleierstudenter som støttekontakter. Leder av NSF Student reagerer med vantro.

 • Slipper for lett til autorisasjon?

  Det er store forskjeller i bruk av graderte eksamener ved de 28 sykepleierutdanningene. Gjør dette at enkelte studenter får autorisasjon med svært lavt karaktersnitt?