Sykepleie bak lås og slå

Innsatte i fengsel har krav på samme helsetjeneste som oss utenfor. For sykepleiere som jobber her byr det på utfordringer.