• Jobber med saken

  Egne avdelinger for de sykeste innsatte - det kan bli virkeligheten om noen år.

 • Helse bak murene

  Innsatte i norske fengsler er sykere enn snittet av befolkningen, men har samme rettigheter. Helsedirektoratet har laget ny veileder for fengselshelsetjenesten.

 • Bekymret for lav sykepleierbemanning

  15 av 45 fengsler mener de har for få sykepleierstillinger i forhold til behovet.

 • Jobber for bedre psykisk helse i fengsel

  Den psykiske helsen er dårligere blant innsatte i norske fengsler enn ellers i befolkningen. Det vil kommunehelsetjenesten i Vadsø gjøre noe med.

 • 80 - 95 innsatte uten helsetilbud

  En kartlegging ved norske fengsler viser at det sitter mellom 80 og 95 svært syke innsatte som ikke får den oppfølgingen de har behov for.

 • Forebygger alvorlige isolasjonsskader i fengsel

  En av sykepleier Randi Kari Bergheims viktigste oppgaver i fengselet, er å forebygge isolasjonsskader.

 • Psykisk syke bak murene

  Psykisk syke i fengsel mangler akutthjelp, de legges på isolat og mange begår selvmord. Les også om:  Arbeidsgruppen Justisdepartementet har satt ned. Og: 15 av 45 fengsler mener de har for få sykepleierstillinger