• Nestleder fra Vestlandet

  Sunnmøringen Solveig Kopperstad Bratseth ble NSFs nye nestleder.

 • Skolering og definering mot sosial dumping

  Sykepleierforbundet skal videreføre arbeidet mot sosial dumping.

 • ­Frykter for barn og unge

  Helsesøster Kristin Sundet ønsker at NSF får en egen person som har ansvaret for å sette barn og unges helse på kartet. – Glimrende forslag, sier lederen for barnesykepleierne.

 • De nominerte er…

  Landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund (NSF) 7. til 11. november i Oslo skal velge medlemmer til i alt 45 verv. Nå foreligger Nominasjonskomiteens innstillinger for perioden 2011 til 2015.

 • Nok en NSF-leder går

  Martin Olsen sa i går opp sin stilling som generalsekretær i Sykepleierforbundet. I neste uke skiftes også den politiske ledelsen ut.

 • Mangedobling av utenlandske sykepleiere

  Antallet utenlandske sykepleiere i bemanningsforetak har nærmest eksplodert de siste årene. Og etterspørselen øker, selv om både kommuner og spesialisthelsetjenesten sier at de ikke vil leie inn vikarer.

 • - Kall dere klinikere!

  Lisbeth Normann vil bruke andre ord for å få mer makt.

 • NSF har fått ny forbundsleder

  Som eneste kandidat ble Eli Gunhild By valgt som ny NSF-leder. Hun ble varmt klappet inn i toppen. 

 • Hele ledelsen på plass

  Nå er hele det nye forbundsstyret valgt. Hilde Skauen Ranum fra Østfold er en av de mange nye.

 • Gror bart mot kreft

  Knut Jørgen Rotabakk fikk landsmøtet med på barteaksjon.

 • Jens åpnet landsmøtet

  – Dere er der når det gjelder, sa Jens Stoltenberg til sykepleierne på åpningen av landsmøtet i går.

 • Rørende sykepleierfilmer

  Ekte sykepleiere i feel-good-filmer får tårene til å trille og gjør sykepleierne stolte av yrket sitt. Til og med klipperen gråt da han skulle sette sammen reklamefilmene for NSF.

 • Ønsker nasjonal sjefsykepleier

  En nasjonal sjefsykepleier vil kunne sikre en helhetlig og systematisk oppfølging av kvaliteten på sykepleien i Norge. Det mener den nye ledelsen i Sykepleierforbundet.

 • Ny NSF-leder?

  Fylkesleder Eli Gunhild By stiller til valg som ny forbundsleder.

 • Får honorar

  - Skal fylkesstyremedlemmer få honorar? - Ja, sa landsmøtet.

 • Ønsker å skjerpe språkkravene

  Safh-direktør Anne Herseth Barlo mener det er et økende problem at utenlandske sykepleiere som jobber i Norge ikke kan norsk.

 • Fylkene vant etter langvarig dragkamp

  Landsmøtet retter blikket lokalt. Fylkesleder Oddgeir Lunde vant fram. NSF-ledelsen led nederlag.

 • Bruker 7 millioner på reklame

  NSFs reklamefilmkampanje koster 7 millioner. Du kan se filmene her.

 • – Mangfold dreier seg om mer enn kjønn

  – Jeg er ingen tellefeminist, sier likestillingsombudet om Sykepleierforbundets mannstunge ledelse.

 • Vil også bli NSF-leder

  Kjell Erik Ullmann Øie vil også lede Sykepleierforbundet. Han stiller til valg på landsmøtet i november.

 • Ny ordlyd

  Landsmøtet vedtok en redaksjonell vedtektsendring i paragraf 4b, som gjelder fylkesstyrets mandat.

 • Trekker seg fordi han er mann

  Kjell Erik Ullmann Øie har nå trukket seg fra sitt kandidatur som forbundsleder.

 • – NSF har flere stemmer

  – Kravet om å jobbe maks tredjehver helg er et dilemma for oss, sier leder for sykepleieledergruppen i NSF. Hun skulle ønske at NSF også kunne se saken fra deres side.

 • 2. nestleder fra Oslo

  Karen Bjøro er ny 2. nestleder i NSF.

 • Balansert pengebruk

  - Vi må være ydmyke i pengebruken. Det er medlemmenes penger, sa Lisbeth Normann.

 • Premiere på Sykepleien-tv

  I forbindelse med NSFs landsmøte i disse dager lanserer Sykepleien nå nett-tv. Her er premieren på Sykepleien-tv. 

 • – Utdanningen må finansieres bedre

  Studentrepresentant Daniel Brox (bildet) synes det er fint at både høyrelederen og helse- og omsorgsministeren vil satse på kvalitet og kompetanseheving. Men han savner at politikerne handler som de taler.

 • Kjemper for etikken

  - Det er krevende at ledelsen i NSF vil kneble Rådet for sykepleieetikk, sier Marie Aakre.

 • I kulissene på landsmøtet

  Landsmøtet består av vedtak, debatter og valg - men også mye mer. Sykepleien-tv har møtt de “usynlige hjelperne”.

 • - En lettelse

  NSFs Landsmøte avviste i dag å behandle et forslag om å endre sakbehandlingsrutinene til Rådet for sykepleieetikk. - En lettelse, sier avtroppende leder i rådet, Marie Aakre.

 • Stiller ikke til gjenvalg

  I dag ble det klart at Lisbeth Normann ikke ønsker fire nye år som forbundsleder.

 • Landsmøtet skal diskutere arbeidstid

  - Må velge heltid

  Flere sykepleiere må velge heltid framfor deltid, mener NSFs forbundsstyre. De mener at det er uheldig at organisasjonens prinsipprogramm trekker fram deltid som noe den enkelte sykepleier kan velge.

 • Vil kle om sykepleierne

  Arbeidsantrekket for sykepleiere i dag er for anonymt. Sykepleierne bør få felles uniformer og norske designere kan gjerne stå for designet, mener fylkesstyret i Troms.

 • Sykepleier-tillitsvalgte

  Frykter utbredt sosial dumping

  En ny Fafo-rapport avdekker minst 30 tilfeller som indikerer sosial dumping av utenlandske sykepleiere. NSFs landsmøte, som starter om en uke, vil trolig ta et oppgjør med at utenlandske sykepleiere blir utnyttet.