• De minsker skaden

  – Ser du hendene mine? Sykepleier Toril Bjørgo registrerer Roald Aksel Lyngbøs tilstand. Det er sju dager siden han fikk slag.

 • Sykepleie med egen erfaring

  Sykepleier Signe Gjærum står på en stol og synger av full hals. Hun er i bryllup og det er allsang. Plutselig får hun hodepine.

 • Etter hjerneslaget

  Jo fortere slagpasienten kommer til sykehus, jo bedre. Ring 113.  

 • 5 på gangen

  Hvordan kan slagbehandlingen bli bedre?

 • Alle bør få samme tilbud

  Behandlingstilbudet for slagpasienter varierer stort. Men nye retningslinjer kan gi likere behandling.