• Bør fastlegene skjerpe seg?

  Fastleger som tar telefonen innen to minutter. Som tilbyr time innen to døgn. Og som gjerne kommer på hjemmebesøk. Realistisk?

 • Tre av ti legemiddelfeil skadet pasienten

  Meldeordningen har fått inn 50 meldinger om legemiddelfeil ved norske sykehus. Det gikk bra, men kunne like gjerne fått dødelig utgang.

 • Best i Spekter?

  I hvilket tariffområde kom sykepleierne best ut av lønnsoppgjøret? Her er lesernes svar.

 • Tariffoppgjøret 2014:

  Enighet også i Oslo kommune

  Unio kom til enighet med Oslo kommune i årets tariffoppgjør. Den økonomiske rammen er på linje med oppgjøret i staten og KS.

 • Skal vi GPS-merke demente?

  Er GPS-merking av eldre et overgrep, eller er det et akseptabelt virkemiddel overfor demente som kan gå seg bort?

 • Tariffoppgjøret 2014:

  Enighet i staten

  Partene i det statlige tariffoppgjøret kom i formiddag til enighet om et generelt tillegg på mellom 8 000 og 24 000 kroner.

 • - Sykepleiere bør vaksinere seg

  Folkehelseinstituttet mener sykepleiere er for dårlige til å vaksinere seg mot sesonginfluensa. - I ytterste konsekvens kan pasienter miste livet fordi sykepleiere ikke vaksinerer seg, mener overlege Marianne Bergsaker.

 • Slik blir kontingenten for 2013

  Bør NSF endre sin kontingentordning? - Ikke foreløpig, sier NSFs forbundsstyre. Saken skal utredes og legges frem på landsmøtet i 2015.

 • Sykepleierne får 13 500 i snitt

  - Det ble et akseptabelt forhandlingsresultat i KS, sier nestleder i NSF, Solveig Kopperstad Braseth.

 • - Hva er viktig for deg?

  Pasienter og brukere i 29 kommuner blir i dag stilt spørsmålet “Hva er viktig for deg”?. 

 • Avblåser romslig oppgjør

  Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) vil ha maks 1,8 prosent lønnsvekst i industrien. Det kan få konsekvenser for likelønnskampen.

 • NSF og Spekter enige sentralt

  3,5 prosent i lønnstillegg og 80 prosent lønn under videreutdanning. Spekter og NSF er enige. Det blir foreløpig ingen streik, men nå skal det forhandles lokalt.

 • Rusakutten har åpnet

  Landets første rusakuttmottak åpnet i dag på Aker sykehus i Oslo.

 • – Må henvise til abort

  Sykepleiere sier nei til at leger skal få reservere seg mot å henvise til abort.

 • Er sykepleiere fra Venus...

  … og leger fra Mars?

 • Savnet mer omsorg for kvinnene

  – Kvinnen er den sårbare, ikke fastlegen.   Det fastslår Marit Stene Severinsen i Norsk Sykepleierforbund etter aborthøring.