• Likelønn på topp for YS

  - En øremerket likelønnspott er ikke avgjørende for å løse likelønnsutfordringen. Men det må komme statlige ekstrapenger til et likelønnsløft, sa YS-leder Tore Eugen Kvalheim under organisasjonens inntektspolitiske konferanse i dag.

 • Stort ja-flertall i statlig tariffoppgjør

  92,5 prosent stemte ja i uravstemningen i det statlige tariffoppgjøret. Dermed er årets hovedtariffoppgjør avsluttet med et klart ja til resultatet.

 • Streik i sykehusene

  Meklingen mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio har ikke ført frem. Det betyr at 940 Unio-medlemmer ved norske sykehus tas ut i streik fra i morgen tidlig.

 • Det handler om likelønn

  Norsk Sykepleierforbund (NSF) forutsetter ikke bare et avtrykk av likelønn i årets tariffoppgjør. Forbundet vil se tydelige spor. Unio avholder sin inntektspolitiske konferanse onsdag 3. mars.

 • - Ingen kontakt med KS

  - Det har ikke vært kontakt med KS etter bruddet. Men vi er selvsagt åpne for å møte dem, sier Unni Hembre, nestleder i forhandlingsutvalget i Unio-kommune.

 • Individuelle lønnssamtaler for Akademikerne

  - Godt planlagte medarbeidersamtaler og lønnssamtaler bør gjennomføres i alle helseforetak, mener forhandlingsdirektør i Legeforeningen Anne Kjersti Befring.

 • Legeoppgjør om beordring

  Arbeidstid og beordring er tema når Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter i dag starter forhandlingene om ny overenskomst for helseforetakene.

 • Offentlig ansatte lønnsvinnere

  Stats- og kommuneansatte kom best ut i de sentrale forhandlingene i årets lønnsoppgjør, viser en fersk rapport.

 • Kommunestreiken slutt

  - Vi streiket for et bedre resultat, og det har vi fått. Men dette ble ikke et historisk likelønnsoppgjør, sier forhandlingsleder Mimi Bjerkestrand i Unio-kommune.

 • Fastlåst konflikt trappet opp

  Ytterligere 11 200 Unio-medlemmer er tatt ut i streik fra i dag. KS-streiken omfatter nå rundt 17 200 Unio-medlemmer i åtte kommuner. - Det er ingen tegn til løsning, sier en lite optimistisk Unio-leder.

 • - Vi må fortsatt kjempe for likelønn

  - Forsett å kjempe. Ikke gi opp! Etter streiken er NSF-leder Lisbeth Normanns resept for likelønn den samme som før.

 • Enighet i hotell og restaurant

  Fellesforbundet og NHO Reiseliv godtok i dag tidlig en avtale som innebærer et generelt tillegg på kr. 1,50 per time, et lavtlønnstillegg på kr. 1,- per time, samt en lav- og likelønnspott på kr. 0,50 per time.

 • Årets lønnsoppgjør i gang

  - Lønnsoppgjøret i år handler egentlig ikke i første rekke om penger og lønn, men å sikre industriens framtid i Norge, sa adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, da han i dag innledet årets lønnsoppgjør med Fellesforbundet.

 • Bryter forhandlingene med Spekter

  Unio bryter forhandlingene med Spekter Helse på vegne av sine vel 35 000 medlemmer i sykehusene.

 • Streik i kommunesektoren

  Det er brudd i meklingen for offentlig ansatte i kommunesektoren. Dermed blir det streik fra i morgen tidlig. Det vil blant annet omfatte rundt 6 000 medlemmer i Unio i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Fredrikstad, Bodø og Ullensaker.

 • Skuffelse i Bergen

  - Vi er ikke fornøyd. Det var skapt skyhøye forventninger. Medlemmene føler seg lurt, sier foretakstillitsvalgt Mette Mikkelsen i Helse Bergen etter at sykehusstreiken ble avblåst.

 • Tøffe forhandlinger med Spekter

  - Vi har satt likelønn og skift/turnus som våre viktigste saker i dette lønnsoppgjøret med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, sier Unios forhandlingsleder Lisbeth Normann. I dag overleverte hun de første kravene i Spekters tariffområde.

 • Tid og rom for likelønnsløft

  - En likelønnspott synes å bli kansellert. Men ikke likelønn. Det blir hovedtema under vårens tariffoppgjør, slo Unio-leder Anders Folkestad fast i sin innledning på hovedsammenslutningens inntektspolitiske konferanse i dag.

 • - Hold trykket oppe!

  NSF-leder Lisbeth Normann møter sympati etter at storstreiken ble et faktum. – Fortsett å synliggjøre at vi vil ha likelønn nå, sier hun til sykepleierne.

 • - Ta vare på dem som streiker

  - Støtt dem som bærer streiken, anmoder Unni Hembre, nestleder i NSF.  1 800 sykepleiere i åtte kommuner fortsetter å streike. 

 • Meklingsmøter i løpet av dagen

  Partene i kommunestreiken har ikke hatt kontakt i løpet av natten. Men det er ventet nye møter i løpet av dagen, etter at meklingsmannen la fram forslag til løsning i går kveld.

 • Brudd mellom Fagforbundet og NHO Service

  Det er brudd i forhandlingene mellom Fagforbundet og NHO Service om ny pleie- og omsorgsoverenskomst.

 • Bred tilnærming til likelønn

  Likelønn skal sikres gjennom sentrale, generelle kronetillegg, heving av minstelønnssatsene og likelønnsføringer på lokale forhandlinger, mener Fagforbundet.

 • Meklingsfrist ved midnatt

  Mer enn 10 000 Unio-medlemmer kan være i streik i morgen tidlig, dersom meklingen i offentlig sektor ikke fører fram. Meklingsfristen går ut ved midnatt 26. mai. Meklingen løper parallelt for Unios medlemmer i tariffområdene KS, Spekter, Oslo kommune og staten.

 • Enighet mellom LO - YS og Spekter

  Det ble i natt enighet i de innledende sentrale forhandlinger mellom Spekter og henholdsvis LO og YS. Forhandlingene fortsetter nå lokalt i de enkelte virksomhetene.

 • Forhandlingsløsning med HSH

  Natt til i dag kom Unio-forbundene og HSH til enighet i årets tariffoppgjør. Resultatet ble tilsvarende som i offentlig sektor.

 • Streikemarkering samlet 4 000 i Oslo

  - Hva vil vi ha? Likelønn. - Når vil vi ha det? Nå!

 • Løsning i Oslo kommune

  Unio og Oslo kommune kom i dag til enighet i årets lønnsoppgjør. For de aller fleste av Unios medlemmer er det generelle tillegget mellom 8 000 og 9 000 kroner.

 • Streik fra 27. mai?

  Et halvt døgn før meklingsfristen utløp natt til 1. mai gikk Unio til brudd i forhandlingene med KS, Staten og Oslo kommune. Nå har partene frist til midnatt 26. mai for å unngå streik.

 • Blir tøffe forhandlinger i Spekter

  Årets forhandlinger i Spekters tariffområder vil bli krevende. - Vi står langt fra hverandre. Særlig gjelder dette oppfatningen av hva likelønnsproblemet består i, sier Unios forhandlingsleder Lisbeth Normann.

 • – Nå merkes streiken

  I Fredrikstad kommune er det nå 152 sykepleiere i streik. – Vi tenker forsvarlighet hele veien, men det begynner å merkes der ute nå.

 • Ikke streik ved private sykehjem

  Fagforbundet og NHO Service ble i natt enige om ny tariffavtale i private sykehjem. Den varslede streiken ved 13 private sykehjem er dermed avverget.

 • Innenfor rammen av frontfaget

  Lønnsoppgjøret må ha en ramme som er tilpasset norsk økonomi og helseforetakenes økonomiske situasjon, mener Spekter Helse.

 • Trenger streikeråd i Bergen

  Foretakstillitsvalgt Mette Mikkelsen tror Helse Bergen spekulerer i tvungen lønnsnemnd.

 • Tarifforhandlinger med HSH

  Forhandlingsfristen mellom arbeidsgiverorganisasjonen HSH og Unio går ut ved midnatt. Hvis partene ikke blir enige går forhandlingene til mekling. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har nærmere 3 000 medlemmer i HSH-området.

 • Tilbake til moderasjonslinja

  - Mens verden opplever økonomisk krise, fikk norske arbeidstakere en rekordhøy reallønnsvekst i fjor. Nå må vi være ansvarlige og vise moderasjon, er budskapet fra Spekter foran det kommende lønnsoppgjøret.

 • - Betal oss for ansvaret

  - Sykepleierne i kommunene er ofte alene og tar på seg et svært ansvar. Det bør de få betalt for, sier hovedtillitsvalgt Aina Berntzen. Hun streiker i Bodø.

 • Spekuleres det i tvungen lønnsnemnd?

  Unio anklager Spekter for å sette pasienters liv og helse i fare. - Det virker som man spekulerer i tvungen lønnsnemnd, mener Unios forhandlingsleder Lisbeth Normann.

 • Likelønnspott på 50 øre timen

  Et generelt tillegg på 1 krone og en likelønnspott på 50 øre per ansatt, er hovedinnholdet i det anbefalte forslaget til tariffavtale for frontfagene.

 • Første brudd i lønnsforhandlingene

  - Med arbeidsgivere som står på stedet hvil, ja som egentlig vil ta et skritt tilbake, så vi ingen annen utvei enn å gå til brudd med Norsk Industri, ifølge Fellesforbundet.

 • Sykepleierstreik fra tirsdag?

  Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service har frist til midnatt for å unngå streik ved fire sykehjem i Oslo og ett i Rogaland fra i morgen.

 • Uavklart om finansiering av tredelt turnus

  - Det har aldri ligget noe løfte om at staten skal betale kompensasjon for redusert arbeidstid for ansatte i tredelt turnus, mener arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

 • Krever ikke likelønnspott

  Representantskapet i LO vil ikke følge Likelønnskommisjonens forslag om en egen likelønnspott. LO vil likevel prioritere likelønn ved årets hovedoppgjør.

 • Likelønnskrav også i Spekter

  Årets tariffoppgjør i Spekter-området startet i dag. Likelønn blir et viktig tema også ved disse forhandlingene.

 • Tariffstart i offentlig sektor

  Unio: Sentralt likelønnsløft, kompensasjon for mindrelønnsutviklingen i kommunene og rett til hel stilling. KS: Kommuneoppgjøret må følge rammen i privat sektor og det må åpnes for mer lokal lønnsdannelse.

 • Nekter å styres av privat sektor

  LO, NHO og finansministeren ber arbeidstakere innstille seg på moderate lønnstillegg de neste årene. Unio-leder Anders Folkestad nekter å godta et lønnsdiktat fra industrien ved årets hovedtariffoppgjør. 

 • Legeforeningen og Spekter enige

  Legeforeningen og Spekter er blitt enige i de sentrale forhandlingene om overenskomstrevisjon og lønnsoppgjøret 2010.

 • Enighet i Staten

  Etter nesten et halvt døgn på overtid ble partene i tariffoppgjøret i Staten enige. - Dette er historiens beste likelønnsløft for kvinner i staten, sier Unios forhandlingsleder i Staten, Arne Johannessen.

 • Travelt å streike i Kristiansand

  I Kristiansand streiker nå 150 sykepleiere. Hovedtillitsvalgt Grete Sædberg føler ansvaret tynge.

 • Streikemarkering landet rundt

  Unio arrangerer i dag flere streikemarkeringer over hele landet. - Nå skal vi gi KS og Spekter en klar melding, en melding de må høre på, sier streikeleder i Unio, Anders Folkestad.

 • – Renner inn dispensasjonssøknader

  TROMSØ/FREDRIKSTAD: Vel 40 turnusarbeidende sykepleiere er tatt ut i streik i Tromsø, og det er allerede søkt om dispensasjon for godt over halvparten.

 • Streiket seg til forhandlinger

  - Det forelå ikke noe utkast til avtale da streikene i kommunesektoren og ved sykehusene startet. Derfor ønsket partene en løsning før det ble aktuelt med tvungen lønnsnemnd, som ingen kunne forutse utfallet av, sier forsker Kristine Nergaard ved Fafo.

 • Sykehusstreiken er over

  På meklingsmannens initiativ kom Spekter og Unio i dag til enighet i lønnsoppgjøret i spesialisthelsetjenesten. Det betyr fra 11 000 til 16 000 kroner i lønnsøkning.