• 5 på gangen

    NSF Student vil gi kjønns-poeng til menn som søker sykepleien. Tror du det vil øke antall menn på føde, barsel og nyfødt?

  • I kvinneuniverset

    I Norge fins det ni mannlige jordmødre. Roger Bjørndalen er en av dem.