• Bredt om traumer

  ... dødsfall i nær familie eller en serie av traumer som vold mot mor eller seksuelle overgrep. Dyregrov har et enkelt og ... for regelen er jo slik at dersom et barn blir utsatt for vold av noe slag i hjemmet, så er første bud å sikre omsorgen for barnet. ...

  Bokanmeldelse
 • Ikke glem relasjonen

  ... hvor vi fokuserer på forebygging av trusler og vold i klientarbeid. Her ser jeg at strukturerte kliniske verktøy bidrar til ...

  Fagutvikling
 • Jakter på gjerningsmenn og dødsårsaker

  ... hun. Ettersom pasienter som har vært utsatt for grov vold ofte kommer inn på akuttmotakene på sykehusene, er det her man oftest ...

  Nyheter
 • Slik jobber NSF med erstatningssaker:

  ... fall, samt fysiske og psykiske skader (PTSD) som følge av vold fra pasienter. I forhold til yrkessykdommer er det ofte knyttet til ...

  Nyheter
 • Sykepleien 3/2010

  Nyheter
 • Sykepleien nr. 1/2010

  Nyheter
 • Sykepleien 2/2010

  Nyheter
 • En måned i Haiti

  ... av bygningen. - Det var ganske dramatisk.   Vold På sykehuset hadde de rundt 100 senger, to vanlige og en liten ...

  Nyheter
 • EU prioriterer likelønn

  ... frihet, kvinneandelen i lederstillinger og om å motarbeide vold mot kvinner. EU prioriterer likelønn ...

  Nyheter
 • Sykepleien 16/2009

  Nyheter