• Hvordan unngå vold?

  Ifølge Arbeidstilsynet utsettes 137 000 arbeidstakere for vold eller trusler på jobben minst én gang i måneden. Totalt rammes mellom ... årlig. (1). Voldstematikken er viktig da forekomsten av vold i enkelte yrkesgrupper er høy. Formålet med denne artikkelen er å bedre ...

  Fagutvikling
 • Alle kan få innsyn i personalmappa di

  ... får innsyn i personalmappa. Sykepleiere utsettes for vold og trusler 27 prosent av dem som jobber i helsevesenet, har ifølge Arbeidstilsynet opplevd vold eller trusler det siste året. Helsedirektoratet har gjort en ...

  Nyheter
 • Før rusavhengige – nå forskere

  ... for incest. – Gutter er veldig utsatt for seksuell vold, minner en annen om, og får straks respons på at det er et fortiet tema ...

  Nyheter
 • 63 døde i ebola­utbruddet i Kongo

  ... landegrensene, anses som lav. Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier på deres nettsider at DR Kongo har hatt ...

  Nyheter
 • Dette skal hjelpe helsesøstre å avverge overgrep mot små barn

  ... nytt informasjonsmateriell som skal brukes for å bekjempe vold mot barn. En animasjonsfilm og et veiledningshefte er verktøy som ... Materialet tar for seg temaer som hjernens utvikling, hva vold er, hvordan barnet påvirkes av fysisk og psykisk vold, handlingsberedskap ...

  Nyheter
 • Tre eldre er syke etter bading i Oslofjorden

  ... om hvordan man kan forebygge smitte, sa direktør Line Vold ved Folkehelseinstituttets avdeling for smitte fra mat, vann og dyr ...

  Nyheter
 • Få jordmødre spør om vold

  ... prosent sier de ikke spør noen, men 60 prosent har avdekket vold. Les også: Har ikke tid til voldsarbeid – Med tanke på at vold i nære relasjoner dessverre er vanlig blant norske kvinner generelt og ...

  Nyheter
 • Kommuner mangler planer mot vold og overgrep

  ... kommuner arbeider for å verne risikoutsatte voksne mot vold og overgrep, skriver Vårt Land .  Mennesker i særlig risiko ... (Bufdir), og ser spesielt på på kommunenes arbeid mot vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Det vil si eldre, psykisk syke, ...

  Nyheter
 • Slik spør du om vold:

  ... i en egen faglig retningslinje for hvordan man jobber med vold i nære relasjoner . Fra 2014 ble jordmødre i svangerskapsomsorgen oppfordret til å stille spørsmål om vold til alle gravide.  «Har du blitt ydmyket?» Her er flere ... kvinnen blir spurt om hun blir eller har blitt utsatt for vold. Kriteriene er blant annet: * Konsultasjon må skje privat og i ...

  Nyheter
 • – Spør alle gravide om vold!

  Både psykisk og fysisk vold, selv om den ligger langt tilbake i tid, kan få alvorlige konsekvenser ... helsepersonell som synes det er vanskelig å ta opp tema som vold og overgrep, har hun følgende råd: – Du trenger egentlig ikke å ... har de siste årene forsket mye på problematikk knyttet til vold og svangerskap, og engasjementet er ikke i ferd med å avta. I 2011 ...

  Nyheter