• Ny forskning: Klar sammenheng mellom vold og seksuell tvang i parforhold

  ... finne ut om seksuell tvang skjer uavhengig av annen type vold. Vi ville også finne ut om seksuell tvang henger sammen med handlinger ... rett til sex, sier Alsaker. Seksuell tvang og annen vold Rundt 10 prosent av norske kvinner utsettes for alvorlig vold av sin ...

  Nyheter
 • Arbeidstilsynet bekymret for sikkerheten til helse­ansatte i kommunene

  ... helse- og sosialtjenester i 2017. Dobbelt så mye vold – Det er urovekkende når vi vet at ansatte i denne sektoren er mer enn dobbelt så utsatt for vold og trusler som andre arbeidstakere, sier direktør Trude Vollheim i ...

  Nyheter
 • Helsesøstre 2/18

  ... til bedre samspill med barnet 38 Film skal forebygge vold mot barn 40 Tilbakeblikk 43 Aktuelle bøker 44 Dickpics og ...

  Nyheter
 • Stor økning i vold og trusler i Helse Bergen

  ... i Helse Bergen. I hele psykiatrisk klinikk er antall vold- og trusselhendelser gått opp fra 570 i 2016 til 953 i 2017. Denne ... økningen. I hele Helse Bergen ble det registrert 1454 vold- og trusselhendelser i 2017. Mener økningen er reell Fungerende ...

  Nyheter
 • Alle kan få innsyn i personalmappa di

  ... får innsyn i personalmappa. Sykepleiere utsettes for vold og trusler 27 prosent av dem som jobber i helsevesenet, har ifølge Arbeidstilsynet opplevd vold eller trusler det siste året. Helsedirektoratet har gjort en ...

  Nyheter
 • Før rusavhengige – nå forskere

  ... for incest. – Gutter er veldig utsatt for seksuell vold, minner en annen om, og får straks respons på at det er et fortiet tema ...

  Nyheter
 • 63 døde i ebola­utbruddet i Kongo

  ... landegrensene, anses som lav. Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier på deres nettsider at DR Kongo har hatt ...

  Nyheter
 • Dette skal hjelpe helsesøstre å avverge overgrep mot små barn

  ... nytt informasjonsmateriell som skal brukes for å bekjempe vold mot barn. En animasjonsfilm og et veiledningshefte er verktøy som ... Materialet tar for seg temaer som hjernens utvikling, hva vold er, hvordan barnet påvirkes av fysisk og psykisk vold, handlingsberedskap ...

  Nyheter
 • Mindre vold etter røykeforbud

  ... Ifølge studien ble det registrert langt færre tilfeller av vold – både mellom pasienter og rettet mot helsepersonell – etter at de ... Bergsagel Ingvald Bergsagel Psykiatri Mindre vold etter røykeforbud ...

  Nyheter
 • Vold og trusler rammer hver fjerde sykepleier

  ... gjennomført 263 tilsyn i helse- og sosialsektoren med tema vold og trusler. Resultatene viser at seks av ti arbeidsplasser har for ... og risikovurderinger av når arbeidstakere kan oppleve vold og trusler. Arbeidsgivere har heller ikke satt i gang nødvendige tiltak ...

  Nyheter