• Provoserende veileder

  ... livsperspektiv. Uforståelig For at råd og veiledning skal kunne nå frem til brukerne er det viktig at den er skrevet ... Brukerene opplever også frustrasjon og irritasjon av den veiledning og de råd helsemyndighetene presenterer. Konklusjon ...

  Nyheter
 • Aktiv bruk av pleieplan

  ... fikk én times individuell opplæring i tillegg til praktisk veiledning underveis i rapportsituasjonen den første tida i prosjektet. Det ...

  Fagutvikling
 • Alternativ fagdag

  ... overbygningen beholdt og informasjon om holistisk veiledning. Gode tilbakemeldinger Tilbakemeldingene fra studentene og ...

  Fagutvikling
 • Søk og lær

  ... å gjere greie for korleis undervisning, læringsformer og veiledning er lagt til rette gjennom eit studieår for å auke studentane sin ... integrert del av søkjekurset og bibliotekarar bidrar med veiledning og gjennomgang av løysingar undervegs. I tillegg til desse faste ...

  Fagutvikling
 • Gir ny giv

  ... av nivå i stigen var klinisk arbeid med pasientene og veiledning av kollegaer det de mest brukte sin kompetanse til. En felles ...

  Fagutvikling
 • Pleie ved livets slutt

  ... en ressurs i andres (4). Evne og mulighet til refleksjon og veiledning er et av de viktigste og mest effektive midlene for å forebygge ... og byr på mange sterke opplevelser for sykepleieren. Veiledning og evne til refleksjon er avgjørende for å utvikles og trives i ...

  Fagutvikling
 • Snakk med pasienten

  ... et seks ukers selvhjelpsrehabiliteringsprogram med råd og veiledning i fysisk og psykisk mestring, i tilegg til et treningsprogram. Det ...

  Fagutvikling
 • Toårig jordmorutdanning: Godt håndlag er ikke nok

  ... student får tett oppfølging og blir gitt individuell veiledning av lærerne ved høgskolen. Studieopplegget I ...

  Fagutvikling
 • Hjemme­sykepleiere i klemma

  ... Veiledningsgrupper er en god arena for fortellinger. Veiledning vil også utvide det faglige ordforrådet og gi større frimodighet ...

  Fagutvikling
 • Faren for å brenne ut

  ... hvis nærmeste leder viser forståelse.  Refleksjon/Veiledning gir mulighet for debriefing og en kontinuerlig diskusjon rundt ...

  Fagutvikling