• Et bedre liv for barn med psykisk syke foreldre

  ... virke stille, oppmerksomme og flinke. Samtidig kan de ha psykososiale symptomer, de tviler på sin egen verdi og er ensomme. ... Her må vi også ta høyde for variasjon. Vi må aldri lage tiltak som tilpasses et teoretisk bilde, men forholde oss til det enkelte barn ...

  Fagutvikling
 • Helserelatert livskvalitet hos pasienter med gallegangsskader

  ... av livskvalitet gjerne knyttes til å beskrive fysiske og psykososiale reaksjoner på helse, sykdom og behandling (9). I denne studien ... pasientene er det ekstra viktig at det blir satt i gang tiltak tidlig etter at skaden har oppstått. Pasientene som ble operert ...

  Fagutvikling
 • Hospice Lovisenberg

  ... De fysiske symptomene er langt oftere dokumentert enn de psykososiale og åndelige behov. For tiden arbeider Norsk forening for ... til dokumentasjon. Den skal «tjene som oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk, og hvilke observasjoner og vurderinger som er gjort. ...

  Fagutvikling
 • Omsorg i tide og utide

  ... at sykepleierne savner en mulighet til å benytte sin psykososiale kompetanse i praksis (13). Her er det igjen synlig et gap mellom ... pleieplaner for pasientene ved hjelp av standardiserte tiltak, for så å individualisere planene. Hvert tiltak var tidsberegnet, men ...

  Fagutvikling
 • Senter for sjeldne sykdommer og syndromer - Initiativ, nytteverdi og dilemmaer

  ... og rådgivning om medisinske, pedagogiske og psykososiale forhold knyttet til 16 sjeldne diagnoser. Fordi diagnosene er ... sin heim og kvardag. Det er i kommunane ein best kan utvikle tiltak som motverkar passivitet og sosial isolasjon.» I noen tilfeller reiser ...

  Fagutvikling
 • Jordmor som katalysator

  ... tar imot den veiledning og råd de kan få hos oss. Psykososiale prosesser I boka til Stern En mor blir til viser han ... 1.95. 10. Sosialdepartementet. St.meld.nr. 69 (1991-92) Tiltak for rusmiddelmisbrukere. 11. WHO, Safe Motherhood. Rapport fra en ...

  Fagutvikling
 • Akkurat som høy feber

  ... man befinner seg i. Cullberg (7,8) peker på fire psykososiale aspekter ved en psykisk krise; 1) den utløsende situasjon, 2) ... en arena for samtaler og forhandlinger om videre kontakt og tiltak. Teammedlemmene beskriver to typer av forhandlinger. Den første er en ...

  Forskning
 • Nyutdannet og godt rustet

  ... med lovverket. De er ikke like flinke til å tilrettelegge psykososiale tiltak for pasienten, eller undervise og veilede pasienter til å mestre sitt ...

  Nyheter
 • Å gjøre en god nok jobb - er det å kreve for mye?

  ... å få den informasjonen man trenger for å vite noe om det psykososiale arbeidsmiljøet, er det helt sentralt at man bruker metoder som ... belastningen og hvorfor. Dette gjør veien til målrettede tiltak kortere. Fokusgrupper er også spennende fordi det skjer en utvikling ...

  Kronikk