• Fra slag til slag

    ... den er i bruk, eventuelle arytmier med mer. Den har også utstyr til registrering av overflate-EKG. Pacemakeren består av batteri og ... vil ikke påvirke den. Videre vil en del medisinsk teknisk utstyr påvirke, eventuelt skade pacemakeren. Hva pasienten vil vite ...

    Fagutvikling