• Ulike metoder for respiratoravvenning

  ... observasjonsskjema (20). Informasjon fra medisinsk teknisk utstyr overføres automatisk til systemet, og alle observasjoner og ...

  Fagutvikling
 • Øvelse gir mestring

  ... Legen legger veneflon. Vi kobler på diverse utstyr for pustestøtte og overvåking, gjør observasjon av vitale funksjoner, ... selv. Legen starter ventilering på maske. Han ber oss finne utstyr til intubering, trekke opp Atropin, Morfin og Surfactant, samt bestille ...

  Fagutvikling
 • Fra slag til slag

  ... den er i bruk, eventuelle arytmier med mer. Den har også utstyr til registrering av overflate-EKG. Pacemakeren består av batteri og ... vil ikke påvirke den. Videre vil en del medisinsk teknisk utstyr påvirke, eventuelt skade pacemakeren. Hva pasienten vil vite ...

  Fagutvikling