• Sparer mange stikk

  Nyheter
 • Gasbind og teip kan være bedre enn gjennomsiktig plaster

  Forskningsnytt
 • Krever bedre kontroll

  Et hav av produsenter forsyner norske sykehus med utstyr. Helsesektoren er også blitt opptatt av priser. Anbudsleverandører og produsenter velger stadig oftere å legge produksjon av utstyr til land man vet er risikosoner når det gjelder barnearbeid. Om etikken ...

  Nyheter
 • Er teknologisk kompetanse omsorg?

  ... dyktige sykepleiere sugde flere ganger. Begge brukte riktig utstyr og utførte prosedyren korrekt. Forskjellen på dem var hvordan de ...

  Fagutvikling
 • De kontrollerer seg selv

  ... å omfatte flere fagprosedyrer; ikke bare medisinsk teknisk utstyr (MTU). I dag er sertifiseringsprogram et satsingsområde for hele Helse ... Sykepl 2002; 7: 38-42. 6. Grimnes, S. Håndtering av medisinsk-teknisk utstyr på sykehus. Medinnova Rikshospitalet, 2005. 7. ...

  Fagutvikling
 • Kunnskap redder liv

  ... 36 pasienter eller helsearbeidere ble skadet under bruk av utstyr (1). I 2003 ble det meldt om 10 dødsfall ved norske helseinstitusjoner ... 20.august 1999 § 13. «Den som skal bruke elektromedisinsk utstyr må ha opplæring om sikker bruk av utstyret. De skal ha informasjon om ...

  Fagutvikling
 • Medisinsk apparatur kan være en tredje hånd

  ... at sykepleierne innehar brukerkompetanse i medisinsk utstyr. Brukerkompetanse vil si å beherske apparatets funksjoner. Det kan ... Intensivmiljøet er preget av komplisert teknisk utstyr, som stadig byttes ut i takt med den teknologiske utviklingen. Det kan ...

  Fagutvikling
 • Sykepleiere offshore: Mellom rigger og menn uti havet

  ... der de bruker helikopter. Man må sjekke at alt utstyr fungerer som det skal. I tillegg underviser man personell i hjerte- og ... hvilket som helst legekontor med undersøkelsesbenk, diverse medisinsk-teknisk utstyr og stol for blodprøvetaking. Informasjonsoverleveringen tar minst en ...

  Nyheter
 • Hvorfor skal akkurat jeg bli sykepleier?

  ... består i å kunne ta i bruk en stadig økende mengde medisinsk-teknisk utstyr. Og: Det krever at man liker å jobbe med mennesker! Yrket gir ...

  Innspill
 • 37 kvinner i Sverige gravide etter å ha brukt prevensjonsapp

  ... det de som skal varsles om bivirkninger av medisinsk teknisk utstyr, som Natural Cycles regnes som. Manglende effekt, som at en prevensjon ...

  Nyheter