• Kunnskap i tråd med samfunnets behov

  ... helsestasjons - og skolehelsetjenesten. Grunnutdanning i sykepleie og helsesøsterutdanningen legger et godt generelt grunnlag for ... krav til vitenskapelig dokumentasjon av praksis; ofte kalt kunnskapsbasert praksis. Kunnskapsbasert praksis kan defineres som en disiplin ...

  Fagutvikling
 • Kjepper i faghjulet

  ... og forskning. Teknotrøbbel Fagutvikling, særlig kunnskapsbasert praksis, er et av de viktigste satsingsområdene for Divisjon for sykepleie. Sykepleieforskningen er i startgropen, og innholdet må defineres. ...

  Nyheter
 • Ingen skal dø alene

  ... retningslinjer heter det at “grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet. Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og være kunnskapsbasert”. Syke og døende menneskers liv og verdighet kan trues ...

  Nyheter
 • «Ingen får vaske meg»

  ... Respekt og verdighet Grunnlaget for all sykepleie skal være respekt for det enkelte menneskes liv og iboende ... respekt for menneskerettighetene. I tillegg skal den være kunnskapsbasert. Hva er så respekt for denne mannens liv og verdighet? ...

  Nyheter
 • Er barmhjertighet gått ut på dato?

  ... de ikke får? Ikke umoderne I vår tid er det kunnskapsbasert praksis som teller. Sykepleiere opplever ofte at de befinner ... til barmhjertighet i evidensbegrepet og i forståelsen av kunnskapsbasert praksis? Det er grunn til å drøfte sykepleiens egne ...

  Nyheter
 • Å lete etter svar

  ... Forskning 2006;1(1):65. 6. Kuven B. Hvordan introdusere kunnskapsbasert praksis i høgskolen. Sykepleien Forskning 2006;1(1):34-41. 7. Jamtvedt G, Hagen K, Bjørndal A. Kunnskapsbasert fysioterapi. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS; 2003. 8. Hole ...

  Forskning