• Nyutdannede sykepleieres utvikling fra handlingsberedskap til handlingskompetanse

  ... planlegge og evaluere eget arbeid, samt kunne administrere sykepleie til en eller flere pasienter. Innenfor undervisning og veiledning ... Kvalitet i Utdanningen). Med det fokus som det i dag er på kunnskapsbasert praksis (28), er det mye som tyder på at mange institusjoner ...

  Forskning
 • Skal helsesøster tilby hjemmebesøk til alle foreldre med nyfødt barn?

  ... er det et grunnleggende prinsipp at tjenesten skal være kunnskapsbasert (10). Hjemmebesøk Hjemmebesøk til brukerne er en ... være oppdaterte og basere sin yrkesutøvelse på en kunnskapsbasert praksis (18, 19). Hensikten med artikkelen er å undersøke hva ...

  Forskning
 • Vil gjøre en forskjell

  ... foreldrepermisjon - Det er viktig at debatten er kunnskapsbasert, og der tror vi boken kan være til stor hjelp. Alle ...

  Nyheter
 • Gap mellom utdanning og yrke

  ... mellom utdanningens fokus på helhetlig og psykososial sykepleie som legger vekt på den enkelte pasients eksistensielle behov, og ... tilpasse seg og tilegne seg ny kunnskap i et stadig mer kunnskapsbasert og endringsorientert helsevesen. En akademisering av ...

  Fagutvikling
 • Hva skal en klinisk stige være?

  ... struktur, som definerer ulike nivå på utførelsen av sykepleie, forenkler en differensiering av oppgaver, ansvar og lønn og gir en ... å utøve yrket faglig forsvarlig (6). Med økende krav til kunnskapsbasert sykepleie stilles det implisitt krav om kontinuerlig læring og ...

  Fagutvikling
 • Kunnskap i tråd med samfunnets behov

  ... helsestasjons - og skolehelsetjenesten. Grunnutdanning i sykepleie og helsesøsterutdanningen legger et godt generelt grunnlag for ... krav til vitenskapelig dokumentasjon av praksis; ofte kalt kunnskapsbasert praksis. Kunnskapsbasert praksis kan defineres som en disiplin ...

  Fagutvikling
 • Kjepper i faghjulet

  ... og forskning. Teknotrøbbel Fagutvikling, særlig kunnskapsbasert praksis, er et av de viktigste satsingsområdene for Divisjon for sykepleie. Sykepleieforskningen er i startgropen, og innholdet må defineres. ...

  Nyheter
 • Ingen skal dø alene

  ... retningslinjer heter det at “grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet. Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og være kunnskapsbasert”. Syke og døende menneskers liv og verdighet kan trues ...

  Nyheter
 • «Ingen får vaske meg»

  ... Respekt og verdighet Grunnlaget for all sykepleie skal være respekt for det enkelte menneskes liv og iboende ... respekt for menneskerettighetene. I tillegg skal den være kunnskapsbasert. Hva er så respekt for denne mannens liv og verdighet? ...

  Nyheter
 • Er barmhjertighet gått ut på dato?

  ... de ikke får? Ikke umoderne I vår tid er det kunnskapsbasert praksis som teller. Sykepleiere opplever ofte at de befinner ... til barmhjertighet i evidensbegrepet og i forståelsen av kunnskapsbasert praksis? Det er grunn til å drøfte sykepleiens egne ...

  Nyheter