• Grunnleggjande sjukepleie gjeld liv og død

  Dei siste åra har det dukka opp nye diskusjonar om kva sjukepleie er. I essayet « Når sykepleie redder liv » skriv Finn Nortvedt ... kan kanskje ha eigne, kritiske perspektiv. Grunnleggjande for pasienten Sjukepleien som Nortvedt meiner reddar liv, er ...

  Fagutvikling
 • Sykepleien 1/2019 #Hva er egentlig sykepleie?

  ... grensetilfelle? 12           Ingunn Elstad: Grunnleggjande sjukepleie gjeld liv og død Del 1: Hva gjør sykepleiere egentlig? ...

  Nyheter
 • Les sykepleiernes egne beskrivelser av sin jobbhverdag

  ... får mindre oppmerksomhet.» Les også fagartikkelen: Grunnleggjande sjukepleie gjeld liv og død «Som sykepleier syntes jeg det ville ...

  Nyheter
 • Prehospital sjukepleie ved akutt hjerneslag

  ... ei bacheloroppgåve om korleis ein best kan gje prehospital sjukepleie til pasient med akutt hjerneslag. I denne artikkelen vil eg dele ... utveksla eitt einaste ord. Den nonverbale kommunikasjonen er grunnleggjande både for førsteinntrykket og behandlinga vidare, i møtet med ...

  Fagutvikling
 • Politikk styrer sjukepleiefaget

  ... Ein tidfestar gjerne starten på moderne sjukepleie til 1860, då Florence Nightingale starta sjukepleieutdanning i ... stod det om personleg hygiene i ei sentral norsk lærebok i grunnleggjande sjukepleie (16, s. 235-238). På den tida omfatta personleg ...

  Fagutvikling
 • Den problematiske sjukepleiedokumentasjonen

  ... behov for at dokumentasjonen er med å sikra kontinuitet i sjukepleie, ulike forslag til struktur og innhald i dokumentasjon av pasient ... kva dei har iverksett for å tilfredsstille pasientens grunnleggjande behov, eller om oppfølging av sjukepleie eller iverksett ...

  Fagutvikling
 • Klinisk spesialisering i legevaktsjukepleie

  ... Sjukepleiar må ha store kunnskapar innan eit breitt felt av sjukepleie for å handtera dei ulike pasientsituasjonar som oppstår. Me ser ... studiet. Denne skal samsvara med eige kunnskapsbehov. Det er grunnleggjande kunnskapar for utøving av sjukepleie ved legevakt som ligg til ...

  Fagutvikling
 • Sjukepleiaren sin pedagogiske funksjon

  ... Ho ser på pasientundervisning som ein viktig funksjon i sjukepleie. Det vil redusere stress i samband med sjukdom. Det viktigaste ... bør sjukepleiar ta vare på og kommunisere i samsvar med grunnleggjande pedagogiske prinsipp. For at pasienten skal lære, må han vere ...

  Fagutvikling