• Fagets idealer taper i møte med sykepleieres utdanning og praksis

  ... ulike fagområder. Sykepleiere og leger skal kunne bidra fra hvert sitt ståsted, og derved utfylle hverandre. En sykepleierutdanning ... gir få dager på timeplanen, noe som kan forårsake stort frafall fra studiet på grunn av stryk. Kraftig signal til studentene ...

  Innspill
 • Slik forklarer skolene seg om manglende opptak

  ... forklaringer Tallene hentet departementet ut fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Nå har fem av skolene ... VID Oslo Diakonhjemmet i 2016 og 2017, var det langt mindre frafall og mer stabilitet i studentmassen enn antatt. Dette er positivt, men ...

  Nyheter
 • Fikk praksis 42 mil fra ungene

  ... følge opp barna, samtidig som jeg er avhengig av inntekten fra deltidsjobben i helsetjenesten i Stjørdal kommune, hvor jeg bor, forklarer ... i åtte av de 16 ukene. – Jeg sa til studieleder ved skolen at jeg syntes det var ironisk at vi ikke kunne dra til Trøndelag i ... sier lederen av NSF Student. Stort frafall Kristin Bjørgan forteller at de var 120 da de startet på ...

  Nyheter
 • Tanker gjennom betong

  ... gym. Han ville ikke vise seg frem sånn. Han trakk seg bort fra venner, familie og mistet lysten til å gå på trening. Hun ... og lidelser i barne- og ungdomsårene øker risikoen for frafall fra skolen, for dårlig fysisk og psykisk helse senere i livet, vansker ...

  Innspill
 • Helsesøstre kan hindre at unge slutter skolen

  ... år. Helsesøstre kan hjelpe unge som er i fare for å falle fra. Vi har kunnskap, tilgjengelighet, nettverk og en unik mulighet til å ... resultater Ny forskning viser at tiltak for å forhindre frafall i videregående skole ikke har nådd frem. Penger, tid og store ...

  Innspill
 • Hvordan hjelpe ungdom med depressive symptomer?

  ... forskning viser til noen sentrale forklaringer på frafall fra skolen, som svake prestasjoner på barne- og ungdomsskolen og manglende ...

  Fagutvikling
 • Småbarnsmor må slutte på sykepleierutdanningen

  Nord universitet har slitt med stort frafall på noen av deltidsstudiene i sykepleie , men i år vedtok ... praksisstudier. Disse retningslinjene trer i kraft fra høsten 2018 og gjelder alle nye og gamle studenter, sier hun. Fra ... Da fikk vi søke om å ta praksis andre steder enn der skolen hadde plasser, det var ikke noe problem. Dessuten vet hun om ...

  Nyheter
 • Nord universitet støtter deltidsstudenter i praksis

  ... Harstad. Hun får ikke dekket bo- og reiseutgifter fra sitt studiested, og vil derfor ikke nyte godt av Nord universitets nye ... Vi får en fast rammebevilgning, så pengene tas derfra. Frafall og stryk Nord universitet har s litt med høy strykprosent og ...

  Nyheter
 • 17 av 32 tre-terminstudenter ut i sommerpraksis

  ... 2018: 6 til 7 uker med praksisstudier. Høst 2018 Fra andre studieår følges ordinær undervisning og organisering for ... Les også: Vil bli sykepleier mot alle odds Frafall Kjersti Sortland, studieleder ved sykepleierutdanning ved Kjeller, ...

  Nyheter
 • Helsesøster: Følger du de nye, nasjonale anbefalingene?

  ... praksis. Hvis virksomheten velger en praksis som fraviker fra de nasjonale faglige retningslinjene skal det, ifølge ... valgt. Det viktige med at skolehelsetjenesten samhandler med skolen er tydeliggjort i retningslinjene for skolehelsetjenesten (3). Stor ... gjelder også på viktige samarbeidstemaer som mobbing og frafall i skolen som er spesielt vektlagt i retningslinjene for ...

  Fagutvikling