• "Jeg har ikke fått ferie siden 2006"

  ... i den perioden de var hjemme og passet på sine barn. Hva med oss sykepleiere? Kan jeg få noe ekstra ansiennitetsår? ...

  Nyheter
 • Sykepleien Forskning 03/2007

  ... smerter og psyksike plager relatert til nålestikk hos barn og unge s. 152 Artikkel:   Kvinners erfaringer i møte med ... nytte og teoriens betydning s. 181 Cochrane: Barn med atopisk eksem s. 182 Permanment urinkateter s. 183 Tiltak for ...

  Nyheter
 • Lesernes kjønnsnøytrale forslag

  ... (T.M.K.Engvik)   Mobaforløser (mor/barn-forløser) (Anne Maria Norman)   Spesialsykepleier i ... (Dubravka Mott)  Spesialsykepleier innen barn og unges helse (Ann Magrit Lona)  Spesialsykepleier i ...

  Nyheter
 • Utprøving av NIDCAP

  ... årene vært økt fokus på å skjerme og beskytte premature barn mot uønsket stimuli for å redusere stress, ved for eksempel å redusere ... det medisinske og nevrologiske utfallet hos premature barn, men det er behov for flere studier for å dokumentere NIDCAP-metodens ...

  Fagutvikling
 • Det gode håndlag

  ... gjorde at de trengte assistanse ved stell. De var enker, med barn i nærområdet og hadde bodd på sykehjem fra ett til fem år. De har ...

  Fagutvikling
 • Stine kan miste 84 000 kroner i året.

  ... som sykepleier, mye deltid, ekstravakter og omsorg for barn. Dette slår ikke gunstig ut for Thoresen hvis man faller ned på ... Sykepleier, utdannet 2005. Sivil status: Samboer, tre barn. Lønn i dag: 75 prosent av 345 000 kroner (grunnlønn) pluss tillegg ...

  Nyheter
 • Er offentlig sektor ineffektiv?

  ... muliggjort gjennom gode permisjonsordninger for foreldre med barn. Også det offentlige tilbudet av barnehager og eldreomsorg har bidratt ... må skapes før de kan brukes. Om ikke kvinner føder barn, som skole- og helsevesen kan utvikle til høykompetent og god ...

  Kronikk
 • Akupunktur kan være gunstig ved assistert befruktning

  ... slår det positivt ut på raten av levende fødte barn (OR 1,89, 95 prosent KI 1,29 til 2,77). Effekten er ikke til stede når ...

  Forskningsnytt
 • Klovnelæreren

  ... har deltatt kan bruke denne kunnskapen i sitt møte med syke barn. innlegget og godkjenn disse. Du vil deretter få en e-post med en ... det er planlagt på forhånd. Klovnen er som et lite barn; den har en utpreget nysgjerrighet. Klovnen er undrende, naiv, ...

  Fagutvikling
 • Hvordan gjøre sunne valg til enkle valg

  ... et godt bidrag til helhetlig sykepleie i arbeidet med både barn og voksne. Hvordan gjøre sunne valg til enkle valg ...

  Bokanmeldelse