• Fengslende og kunnskapsmettet

  ... veiledningsmetode. På 1980-tallet ble metoden brukt i mor-barn-relasjoner. Boken viser til begrenset norsk forskning som relaterer ...

  Bokanmeldelse
 • Med rett til å si nei?

  ... dilemmaer knyttet til det holdningsskapende arbeidet for barn og unge etter den nye ekteskapsloven. Hun ønsker ikke å formidle lovens ... holdningsskapende arbeid om seksualitet og samliv overfor barn og unge selv om fundamentet for den nye ekteskapsloven er uforenlig med ...

  Nyheter
 • Diabetes på ungdomspsykiatrisk avdeling

  ... Type l Diabetes er en av de hyppigste kroniske sykdommer hos barn og ungdom i Norge. Sykdommen skyldes insulinmangel (2). Regelmessig ... AS, 1995. 3.Hanås R. Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne. Oslo: NKS Forlaget, 2002. Randi Nordahl ...

  Fagutvikling
 • Samtaler om sykdom og behandling

  ... med lege og sykepleier, gitt foreldre som har barn med nyoppdaget kreft. Vård i Norden 2001; 21(59): 45-48 Selmer ...

  Fagutvikling
 • Likelønnsrapport … hva så?

  ... godt at kvinner og menn tjener likt frem til kvinner får barn og begynner å jobbe deltid. For meg er det et stort tankekors at nesten ...

  Nyheter
 • - Flere sykepleiere!

  ... - Du sier dårlig samhandling går ut over rusmisbrukere, barn og unge, eldre syke, psykisk syke, kronisk syke, og at dette handler om ...

  Nyheter
 • Kulturkunnskap inn i sykepleien

  ... kultur, og forviste urbefolkningen til reservater. Innfødte barn ble tvunget inn i kirkelige eller kommunale skoler, deriblant kostskoler. ... og selvmord Bohn (3) hevder at vold mot kvinner og barn sannsynligvis var en sjeldenhet før kolonitiden. I dag er dette et ...

  Fagutvikling
 • 9 av 10 mot mobil på operasjonsstua

  ... man ofte avskåret fra omverdenen i lang tid, og mange har barn i barnehage, trenger å komme i kontakt med offentlige instanser og ...

  Nyheter
 • Homøopati som vekker interesse

  ... vektlegger det som er karakteristisk for det enkelte barn. Skjønsberg redegjør på en svært god måte for forskjellen på en ... som viser hvordan homøopatisk behandling kan hindre at barn slipper å legge inn dren, fjerne mandler eller falske mandler. Barna ...

  Bokanmeldelse
 • Narkose som tvangsmiddel

  ... til psykisk utviklingshemmede eller MR-undersøkelser av barn som eksempler på pasienter i denne kategorien. – Drar det langt ...

  Nyheter